Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto


správa č.: 4028. júna 2013

Úradná správa č. 40 zo dňa 21. júna 2013 ŠTK oznamuje všetkým FO, že prihlášku pre súťažný ročník 2013-2014 nájdu na webovej stránke ObFZ. P...


správa č.: 3921. júna 2013

Úradná správa č. 39 zo dňa 21. júna 2013 ŠTK oznamuje všetkým FO, že prihlášku pre súťažný ročník 2013-2014 nájdu na webovej stránke ObFZ. Pri...


správa č.: 3813. júna 2013

Úradná správa č. 38 zo dňa 13. júna 2013 ŠTK oznamuje všetkým FO, že prihlášku pre súťažný ročník 2013-2014 nájdu na webovej stránke ObFZ. P...


správa č.: 3706. júna 2013

Úradná správa č. 37 zo dňa 6. júna 2013 ŠTK oznamuje všetkým FO, že prihlášku pre súťažný ročník 2013-2014 nájdu na webovej stránke ObFZ. Pr...


správa č.: 3630. mája 2013

ŠTK oznamuje všetkým FO, že prihlášku pre súťažný ročník 2013-2014 nájdu na webovej stránke ObFZ. Prihláška je typizovaná pre celý SFZ a vypisuje...


správa č.: 3523. mája 2013

Úradná správa č. 35 zo dňa 23. mája 2013 I. trieda dospelí 26. kolo Dolná Súča – Očkov – ŠTK upozorňuje FO Dolná Súča na dodržiavanie RS B.1.f II. t...


správa č.: 3416. mája 2013

Úradná správa č. 34 zo dňa 16. mája 2013 II. trieda sever dospelí Dolná Poruba – ŠTK berie odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK na vedomie. II. trieda juh dospelí 21. ...


správa č.: 3310. mája 2013

Úradná správa č. 33 zo dňa 9. mája 2013 II. trieda juh dospelí 20. kolo Hrašné – Bohuslavice ŠTK upozorňuje FO Hrašné na dodržiavanie RS B.1.g – riadne v...


správa č.: 3203. mája 2013

Úradná správa č. 32 zo dňa 2. mája 2013 ŠTK ObFZ žiada všetky kluby, aby zabezpečili na všetkých stretnutiach, ktorých sú usporiadateľmi (vo všetkých vekov...


správa č.: 3125. apríla 2013

Úradná správa č. 31 zo dňa 25. apríla 2013 ŠTK upozorňuje všetky FO, že na vyúčtovanie delegovaných osob treba používať nové tlačivo, ktoré si je možné...


správa č.: 3018. apríla 2013

ŠTK v zmysle zmien návrhu ŠTK na úpravy termínovej listiny zmenených Výkonným výborom nariaďuje stretnutia odohrať nasledovne: I. trieda dospelí 17. kolo 1.5.2013 o 1...


správa č.: 2911. apríla 2013

Úradná správa č. 29 zo dňa 11. apríla 2013 ŠTK NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ FO ROZHODLA STRETNUTIA III. TRIEDY JUH, KTORÉ SA MALI ODOHRAŤ V DŇOCH 13. - 14.4.2013 ODLOŽIŤ. ŠTK ži...


správa č.: 2805. apríla 2013

Úradná správa č. 28 zo dňa 4. apríla 2013   ŠTK žiada všetky FO, aby v tomto období pozorne sledovali úradné správy ŠTK na  webovej stránke ObFZ, aby mohli v prípade mimoriadnych rozhodnutí ŠTK včasne reagovať a zbyto...


správa č.: 2729. marca 2013

Mimoriadna úradná správa ŠTK č. 27 z 29. 3. 2013 ŠTK vzhľadom k mimoriadne nepriaznivému počasiu, prihliadnuc na možné zdravotné riziká hráčov a funkcionárov zabe...


správa č.: 2628. marca 2013

Úradná správa ŠTK č. 26 z 28. 3. 2013 ŠTK žiada všetky FO, aby v tomto období pozorne sledovali úradné správy ŠTK na webovej stránke ObFZ, aby mohli v pr&iacu...