Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 31 zo dňa 26. marca 2015  Úradná správa č. 31 zo dňa 26. marca 2015

 

A. Dôležité upozornenia

 

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podatelňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. Na základe návrhu ŠTK a schválení VV ObFZ Trenčín sa dopĺňa RS ObFZ Trenčín v bodoch B.3 (Podmienky štartu) a B.1 (Predpis) pre súťažný ročník 2014/2015. Zmeny budú zaznamenané v RS, ktorý sa nachádza na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2014/2015".

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

4. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

 

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

b) SFZ pripravuje nový Súťažný poriadok, ktorý bude platný pravdepodobne od nového súťažného ročníka 2015/2016. Obsah návrhu Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Obsah_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf 

ŠTK doporučuje klubovým managerom a tiež funkcionárom preštudovať návrh nového SP, prípadne prispieť návrhom priamo na SFZ.

 

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

 

a) V mesiaci Jún 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) Na webových stránkach ObFZ Trenčín sa v na úvodnej stránke, v ľavom stĺpci nachádzajú reálne tabuľky 6. ligy, 7.ligy "JUH" a 7. ligy "SEVER" - dorast.

 

c) ŠTK upozorňuje kluby ZDŽ na súpisky pre jarnú časť súťaže 2014/2015

 

7. UPOZORNENIE PRE ROZHODCOV:

 

a) ŠTK dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržiavanie RS B.1.h/e, RS B.1.h/f a na dôkladné vypisovanie elektronického zápisu. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať nominácie domácich a hostí, riadne vyplniť všetky kolónky, ktoré elektronický zápis ponúka. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK nútená rozhodcov odstúpiť na DK.

 

B. 6. liga - dospelí

 

1. ŠTK odstupuje R Cibulka Daniel a R Vido Ján na DK za porušenie RS B.1.h/e, B.1.h/f a za nerešpektovanie nariadenia ŠTK z US 30/B3

 

C. 7. liga "JUH" - dospelí

 

1. 18. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Družstevník Hrádok, ŠTK na základe správy zo super kontroly upozorňuje TJ Tatran Polianka na dodržiavanie SP čl.48/3 (vesty pre usporiadateľskú službu).

 

2.  22. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Slovan Hrašné, stretnutie sa odohrá v sobotu 18.04.2015 o 16.00 hodine na ihrisku v Polianke.  

 

D. 7. liga "SEVER" - dospelí

 

1. 14. kolo, OŠK Soblahov - TJ Žihľavník Omšenie, ŠTK berie na vedomie správu zo super kontroly.

 

E. 6. liga - dorast

 

1. 2. kolo, TJ Zavažan Kálnica - OFK Čachtice, ŠTK odstupuje R Miškech Rastislav na KR z dôvodu nevytvorenia elektronického zápisu zo stretnutia.

 

2. 2. kolo, FK Turani - TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK odstupuje R Černáček Pavol na KR z dôvodu nevytvorenia elektronického zápisu zo stretnutia.

 

3. 4. kolo, OŠK Selec - TJ Družstevník Záblatie, stretnutie sa odohrá v sobotu 4.4.2015 o 13.00 hodinena ihrisku v Selci.

 

F. 7. liga "SEVER" - dorast

 

1. 7. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice - FK Horná Súča, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 24.4.2015 o 16.30 na ihrisku v Trenčianskych Tepliciach.

 

G. 4. liga - starší žiaci

 

1. 16. kolo, FK Horná Súča - TJ Slovan Dolná Súča, stretnutie sa odohrá v nedeľu 5.4.2015 o 13.30 hodine na ihrisku v Hornej Súči.

 

H. 5. liga "A" - starší žiaci

 

1. 16. kolo, ZDŽ Melčice - Lieskové - Ivanovce - TJ Družstevník Mníchová Lehota, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá vo štvrtok 16.4.2015 o 17.00 hodine na ihrisku v Mníchovej Lehote

 

2. ZDŽ Melčice - Lieskové - Ivanovce, ŠTK eviduje súpisku pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015

 

3. ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel odohrá svoje domáce MFZ nasledovne:

 

12. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - TJ Žihľavník Omšenie na ihrisku v Dubodieli

16. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - Jednota Sokol Chocholná - Velčice na ihrisku v Dubodieli

20. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá na ihrisku v Dubodieli

14. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - OFK Skalka nad Váhom na ihrisku v Trenčianskom Jastrabí

18. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - TJ Družstevník Veľká Hradná na ihrisku v Trenčianskom Jastrabí

21. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - ZDŽ Trenčianske Teplice - Dolná Poruba na ihrisku v Trenčianskom Jastrabí

 

4. 13. kolo, OŠK Selec - ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel sa odohrá v sobotu 4.4.2015 o 10.30 hodine na ihrisku v Selci

 

I. 4. liga - mladší žiaci

 

1. 14. kolo, ZDŽ Melčice - Lieskové - Ivanovce - OŠK Soblahov, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v nedeľu 24.5.2015 o 11.00 hodine na ihrisku v Ivanovciach

 

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v štvrtok  02.04.2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK).

Peter Sokol predseda ŠTK ObFZ Trenčín. 


Späť