Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 9 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 32 zo dňa 02. apríla 2015


 

 Úradná správa č. 32 zo dňa 2. apríla 2015

 

A. Dôležité upozornenia

 

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podatelňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. Na základe návrhu ŠTK a schválení VV ObFZ Trenčín sa dopĺňa RS ObFZ Trenčín v bodoch B.3 (Podmienky štartu) a B.1 (Predpis) pre súťažný ročník 2014/2015. Zmeny budú zaznamenané v RS, ktorý sa nachádza na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2014/2015".

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

4. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

 

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

 

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

 

a) V mesiaci Jún 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) Na webových stránkach ObFZ Trenčín sa v na úvodnej stránke, v ľavom stĺpci nachádzajú reálne tabuľky 6. ligy, 7.ligy "JUH" a 7. ligy "SEVER" - dorast.

 

c) ŠTK upozorňuje kluby ZDŽ a ZDD na súpisky pre jarnú časť súťaže 2014/2015

 

d)ŠTK vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky, zohľadňujúc ekonomiku klubov a zdravie hráčov rozhodla MFZ ObFZ Trenčín, ktoré sa mali odohrať v dňoch 04.04 a 05.04 2015 odložiť. Odkladajú sa všetky stretnutia dospelých, dorastu a žiakov. ŠTK žiada kluby a delegované osoby, aby na stretnutie necestovali.

 

Odložené stretnutia ŠTK nariaďuje odohrať nasledovne:

 

6. Liga - dospelí sa odohrá v piatok 08.05.2015 o 16.30 hodine

 

7. liga "JUH" - dospelí sa odohrá v piatok 08.05.2015 o 16.30 hodine

 

7. liga "SEVER" - dospelí sa odohrá v piatok 01.05.2015 o 16.30 hodine

 

8. Liga "A" - dospelí dospelí sa odohrá v piatok 01.05.2015 o 16.30 hodine

 

6. Liga - dorast, 7.Liga "JUH" - dorast, 7. Liga "SEVER" - dorast, 4. Liga - starší žiaci a 5. Liga "A" - starší žiaci sa odohrá v piatok 01.05.2015 v UHČ . Výnimky na termín 01.05.2015 neplatia.

 

7. UPOZORNENIE PRE ROZHODCOV:

 

a) ŠTK dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržiavanie RS B.1.h/e, RS B.1.h/f a na dôkladné vypisovanie elektronického zápisu. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať nominácie domácich a hostí, riadne vyplniť všetky kolónky, ktoré elektronický zápis ponúka. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK nútená rozhodcov odstúpiť na DK.

 

b)  Na návrh ŠTK schválil VV okamžité ukončenie skušobnej prevádzky vytvárania elektronických a súčasne papierových Zápisov o stretnutí v 7. Lige "JUH" a v 7. Lige "SEVER". ŠTK s okamžitou platnosťou oznamuje rozhodcom a klubovým managerom, že na MFZ sú povinní vytvárať iba jeden papierový zápis, ktorý je povinný R archivovať. Na sekretariát je R povinný zaslať originál a kópie iba v prípade mimoriadnej udalosti.

 

B. 6. liga - dospelí

 

1. 19. kolo, TJ Slovan Zamarovce - OFK Slovan Skalka nad Váhom, ŠTK žiada  R, Matúš Jakub o zdôvodnenie porušenia RS B.1.h/e

 

C. 7. liga "SEVER" - dospelí

 

1. 28. kolo, OFK Drietoma - TJ Vlára Kľúčové, stretnutie sa odohrá 31.05.2015 o 10.30 hodine na ihrisku v Drietome

 

2. 15. kolo, TJ Slovan Horňany - TJ Slovan Neporadza, ŠTK berie na vedomie správu zo superkontroly

 

3. 15. kolo, TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá - JRD Vlára Kľúčové, ŠTK berie na vedomie správu zo superkontroly

 

D. 8. liga "A" - dospelí

 

1. 15. kolo, OŠK Trenčianske Stankovce "B" - TJ Štart Svinná, ŠTK berie na vedomie správu zo superkontroly

 

F. 6. liga - dorast

 

1. 3. kolo, OFK Čachtice - TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá, ŠTK upozorňuje TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá na dodržiavanie RS B.1.g

 

2. 3. kolo, TJ Slovan Rovnosť Krajné - TJ Zavažan Kálnica, ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 09.04.2015 o 16.30 hodine zástupcov klubu TJ Slovan Rovnosť Krajné: VM dorastu, K a zástupcov klubu TJ Zavažan Kálnica: VM dorastu, K. ŠTK tiež pozýva  R Kotian Jozef na 16.00 hodinu.

 

G. 7. liga "JUH" - dorast

 

1. 6. kolo, ZDD Brezová pod Bradlom - Polianka - ZDD Horná Streda - Lúka, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou pod podmienkou, že na termín 8.5.2015 nebude preložené celé kolo dorastu 7. ligy "JUH". Stretnutie sa odohrá v piatok 08.05.2015 o 14.00 hodine na ihrisku v Brezovej pod Bradlom.

 

H. 4. liga - starší žiaci

 

1. 17. kolo, TJ Slovan Rovnosť Krajné - FK Dolná Súča, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou pod podmienkou, že na termín 8.5.2015 nebude preložené celé kolo starších žiakov 4. ligy. Stretnutie sa odohrá v piatok 08.05.2015 o 10.00 hodine na ihrisku v Krajnom.

 

 

I. 4. liga - mladší žiaci

 

1. 9. kolo, OFK Drietoma - Futbal TTS Trenčín, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v nedeľu 19.4.2015 o 10.30 hodine na ihrisku v Drietome

 

K. 4. liga - prípravky

 

1. OFK Trenčianske Bohuslavice, na základe odporučenia ŠTK schválil VV pristúpenie klubu do súťaže prípravok v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015.

 

2. VV schválil návrh ŠTK na prerozdelenie do jednotlivých skupín, termínovú listinu a organizačné tlačivá. Pokyny a predmetné dokumenty sa nachádzajú na oficiálnej stránke  ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Prípravky".

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v štvrtok  09.04.2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK).

Peter Sokol predseda ŠTK ObFZ Trenčín.  


Späť