Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 36 zo dňa 30. apríla 2015


 

 Úradná správa č. 36 zo dňa 30. apríla 2015

 

A. Dôležité upozornenia

 

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podatelňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. Na základe návrhu ŠTK a schválení VV ObFZ Trenčín sa dopĺňa RS ObFZ Trenčín v bodoch B.3 (Podmienky štartu) a B.1 (Predpis) pre súťažný ročník 2014/2015. Zmeny budú zaznamenané v RS, ktorý sa nachádza na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2014/2015".

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

4. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

 

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

 

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

 

a) V mesiaci Jún 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) Na webových stránkach ObFZ Trenčín sa v na úvodnej stránke, v ľavom stĺpci nachádzajú reálne tabuľky 6. ligy, 7.ligy "JUH" a 7. ligy "SEVER" - dorast.

 

 

7. UPOZORNENIE PRE ROZHODCOV:

 

a) ŠTK dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržiavanie RS B.1.h/e, RS B.1.h/f a na dôkladné vypisovanie elektronického zápisu. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať nominácie domácich a hostí, riadne vyplniť všetky kolónky, ktoré elektronický zápis ponúka. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK nútená rozhodcov odstúpiť na DK.

 

b)  Na návrh ŠTK schválil VV okamžité ukončenie skušobnej prevádzky vytvárania elektronických a súčasne papierových Zápisov o stretnutí v 7. Lige "JUH" a v 7. Lige "SEVER". ŠTK s okamžitou platnosťou oznamuje rozhodcom a klubovým managerom, že na MFZ sú povinní vytvárať iba jeden papierový zápis, ktorý je povinný R archivovať. Na sekretariát je R povinný zaslať originál a kópie iba v prípade mimoriadnej udalosti.

 

B. 6. liga - dospelí

 

1. FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK zastavuje družstvu dospelých športovú činnosť na jedno stretnutie a  eviduje odpočet 3 bodov po skončení súťažného ročníka 2014/2015 podľa SP čl.99/c, čl. 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti, viď 22. kolo).

 

C. 7. liga "SEVER" - dospelí

 

1. 19. kolo, TJ Tatran Bobot - OŠK Slovan Beckov, ŠTK považuje námietku za neopodstatnenú. Kapitán má právo podľa RS B.4.b/3 vzniesť námietku v 7 bodoch.

 

D. 7. liga "JUH" - dospelí

 

1. 25. kolo, MFK Stará Turá "B" - SFK Nová Ves nad Váhom, ŠTK žiadosť SFK Nová Ves nad Váhom neschvaľuje (RS B.2.h). Stretnutie sa odohrá 09.05.2015 o 16.30 hodine na ihrisku v Kostolnom.

 

E. 8. liga "A" - dospelí

 

1. 19. kolo, FK 1972 Zemianske Podhradie - OŠK Selec, chýba zápis zo stretnutia. ŠTK žiada R Stacho Ján o dokladovanie doručenia Zápisu zo stretnutia do 7.5.2015. V prípade nedoručenia bude R odstúpený na DK s návrhom potrestania podľa RS B.17.c/m

 

E. 8. liga "B" - dospelí

 

1. 13. kolo, TJ Družstevník Bukovec - TJ Družstevník Jablonka, ŠTK na základe tvrdenia ISSFM (bez dôkazu, FACEBOOK nemôže byť považovaný za relevantný dôkaz) nemôže považovať námietku za opodstatnenú.

 

F. 7. liga "JUH" - dorast

 

1. 14. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou - ZDD Hrašné - Brestovec, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 12.06.2015 o 17.00 hodine na ihrisku v Hrašnom.

 

G. 5. liga "A" - starší žiaci

 

1. 19. kolo, TJ Družstevník Veľká Hradná - TJ Vlára Kľúčové, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 08.05.2015 o 10.30 hodine na ihrisku vo Veľkej Hradnej

 

2. 18. kolo, ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel - TJ Družstevník Veľká Hradná, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v utorok 12.05.2015 o 17.30 hodine na ihrisku v Trenčianskom Jastrabí

 

H. 5. liga "B" - starší žiaci

 

1. ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie, ŠTK eviduje a dopĺňa Vašu sezónnu súpisku o hráčov Kuník Peter RP1360239 a Sika Nikolas RP 1360240

 

2. 12. kolo, OŠK Slovan Beckov - OFK Trenčianske Bohuslavice, ŠTK Vašu žiadosť schváli po dodaní súhlasu OFK Trenčianske Bohuslavice

 

3. 11. kolo, ZDŽ Hrádok - Lúka - FK 1925 Pobedim, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 15.05.2015 o 17.00 hodine na ihrisku v Lúke.

 

 I. 5. liga "C" - starší žiaci

 

1. 11. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou - OFK Vrbovce, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 01.05.2015 o 10.30 hodine na ihrisku v Bzinciach pod Javorinou

 

J. 4. liga - mladší žiaci

 

1. 11. kolo, Jednota Sokol Chocholná - Velčice - TJ Slovan Dolná Súča, súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v stredu 6.05.2015 o 17.00 hodine na ihrisku v Chocholnej - Velčiciach

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v štvrtok  07.05.2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK).

Juraj Trebatický,poverený VV ObFZ Trenčín.  


Späť