Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 42 zo dňa 11. júna 2015


 

 Úradná správa č. 42 zo dňa 11. júna 2015

 

A. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podateľňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

b) Na internetovej stránke, v ľavom stĺpci - "OZNAMY" je zverejnený dokument (adresár funkcionárov a názvov klubov). ŠTK žiada kluby o aktualizáciu predmetného adresára a údajov, ktoré budú podkladom pre nový RS 2015/2016.

  

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

a) V mesiaci júl 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) ŠTK po aktíve na pôde ZsFZ oznamuje klubom, že informácia z US40 - A6g o zasielaní zoznamov je už bezpredmetná. Zrušenie  registrácie resp. ich deaktiváciu prevedie SFZ automaticky na základe nových plastových RP. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať matrikára Obfz Tomáša Vaňa na tel č. 0902 924 970 alebo 0905 805 890.

 

c) ŠTK upozorňuje všetky kluby:  Na základe rozhodnutia VV SFZ prechádzajú v  súťažnom ročníku 2015/2016 všetky súťaže (6. liga, 7. ligy, 8. ligy - dospelí, 7. ligy - dorast, 4. liga, 5. ligy, mladší žiaci a prípravka), riadené  ObFZ Trenčín na informačný systém slovenského futbalu (ISSF). Z tohto dôvodu ŠTK žiada všetky kluby o prípravu na súťažný ročník 2015/2016 a upozorňuje na nutnosť mať k dispozícií internetové pripojenie, počítač a tlačiareň.

 

d) SFZ žiada kluby o dodržiavanie určitej hierarchie v prípade problémov s ISSF systémom. Funkcionári SFZ odporúčajú  pri problémoch sa obrátiť na sekretára, alebo predsedu ŠTK ObFZ Trenčín, ktorý by mali vedieť poradiť a pokiaľ nie, oni sa obrátia na predstaviteľov SFZ. Odporúčanie vzniklo z dôvodu veľkej preťaženosti oddelenia projektu ISSF.

 

POZOR!

 

 ŠTK upozorňuje kluby, že v systéme ISSF boli vytvorené jednotlivé súťaže a elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2015/2016 môžu kluby začať  realizovať podľa manuálu SFZ. Kaucia (štartovné) je nutné realizovať klasicky šekom, alebo vložením na účet ObFZ Trenčín. (č.ú. 5023934642/0900). Kópiu dokladu zaslať na ObFZ Trenčín (aj elektronicky na info@obfztrencin.sk alebo   stktrencin@gmail.com (Podrobný manuál na elektronické prihlásenie bude zaslaný na kluby managerom ISSF). Súčasne je manuál zverejnený na oficiálnych stránkach ObFZ Trenčín. Uzávierka prihlášok je 30.6.2015.

Štartovné podľa kategórii:

 

a) 6. liga dospelí - 100€

b) 7. liga "JUH", "SEVER" - 83€

c) 8. liga "TN", "NM", "MY" - 66€

d) Dorast - 17€

e) Žiaci, prípravky - bez vkladu

 

B. 6. liga - dospelí

1. 30. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce - TJ Družstevník Očkov, ŠTK súhlasí s vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v sobotu 13.06.2015 o 17.00 na ihrisku vo Veľkých Bierovciach - Opatovciach.

 

C. 7. liga "SEVER" - dospelí

1. OŠK Beckov - OŠK Soblahov, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 4:0 v prospech družstva  OŠK Beckov (SP 100/b, SP 106/2). ŠTK odstupiuje OŠK Soblahov na doriešenie DK s návrhom pokuty 50€. (RS B.17.a/j

 

D. 7. liga "JUH" - dospelí

1. TJ Slovan Hrašné - ŠTK berie na vedomie odstúpenie predsedu TJ Slovan Hrašné p.Jaroslava Zmeka.

 

E. 8. liga "A" - dospelí

1. ŠTK oznamuje, že školenie ISSF managerov pre oblasť NM sa uskutoční v stredu 24.06.2015 o 17.00 hodine v areáli ihriska TJ Družstevník Brunovce.

 

F. 8. liga "B" - dospelí

1. 19. kolo, TJ Kopaničiar Chvojnica - FC Bradlan Košariská, chýba zápis zo stretnutia, ŠTK žiada domáci oddiel TJ Kopaničiar Chvojnica o zaslanie zápisu zo stretnutia na ObFZ Trenčín.

 

G. 7. liga "JUH" - dorast

1. 14. kolo, ZDD Hrašné Brestovec - PŠK Bzince pod Javorinou, ŠTK ruší rozhodnutie US36 - F1. Stretnutie sa odohrá v Bzinciach pod Javorinou (SP 58/2).

 

H. 7. liga "SEVER" - dorast

1. 13. kolo, ZDD Svinná - Veľká Hradná - TJ Družstevník Ľuborča, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Družstevník Ľuborča (SP čl. 100/b, 106/1). ŠTK odstupuje ZDD Svinná - Veľká Hradná na doriešenie s návrhom pokuty 30€ (RS B.17.c/j).

 

2. 13. kolo, TJ Žihľavník Omšenie - TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK upozorňuje TJ Žihľavník Omšenie na dodržiavanie RS B.1.g

 

3. 14. kolo, FK Horná Súča - MŠK Slovan Trenčianske Teplice, ŠTK súhlasí s vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá vo štvrtok 11.06.2015 o 18.00 hodine na ihrisku v Hornej Súči. 

 

I. 4. liga - starší žiaci

1. 25. kolo, TJ Slovan Zamarovce - TJ Slovan Rovnosť Krajné, TJ Družstevník Opatová nad Váhom - TJ Družstevník Záblatie - chýbajú zápisy zo stretnutia.

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v štvrtok  18.06.2015 o 15.00 hodine.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Peter Sokol Predseda ŠTK ObFZ Trenčín. 

 


Späť