Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 43 zo dňa 18. júna 2015


 

  Úradná správa č. 43 zo dňa 18. júna 2015

 

A. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podateľňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

  

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

b) Na internetovej stránke, v ľavom stĺpci - "OZNAMY" je zverejnený dokument (adresár funkcionárov a názvov klubov). ŠTK žiada kluby o aktualizáciu predmetného adresára a údajov, ktoré budú podkladom pre nový RS 2015/2016.

  

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

a) V mesiaci júl 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) ŠTK po aktíve na pôde ZsFZ oznamuje klubom, že informácia z US40 - A6g o zasielaní zoznamov je už bezpredmetná. Zrušenie  registrácie resp. ich deaktiváciu prevedie SFZ automaticky na základe nových plastových RP. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať matrikára Obfz Tomáša Vaňa na tel č. 0902 924 970 alebo 0905 805 890.

 

c) ŠTK upozorňuje všetky kluby:  Na základe rozhodnutia VV SFZ prechádzajú v  súťažnom ročníku 2015/2016 všetky súťaže (6. liga, 7. ligy, 8. ligy - dospelí, 7. ligy - dorast, 4. liga, 5. ligy, mladší žiaci a prípravka), riadené  ObFZ Trenčín na informačný systém slovenského futbalu (ISSF). Z tohto dôvodu ŠTK žiada všetky kluby o prípravu na súťažný ročník 2015/2016 a upozorňuje na nutnosť mať k dispozícií internetové pripojenie, počítač a tlačiareň.

 

d) SFZ žiada kluby o dodržiavanie určitej hierarchie v prípade problémov s ISSF systémom. Funkcionári SFZ odporúčajú  pri problémoch sa obrátiť na sekretára, alebo predsedu ŠTK ObFZ Trenčín, ktorý by mali vedieť poradiť a pokiaľ nie, oni sa obrátia na predstaviteľov SFZ. Odporúčanie vzniklo z dôvodu veľkej preťaženosti oddelenia projektu ISSF.

 

e) ŠTK oznamuje, že školenie ISSF managerov pre oblasť NM sa uskutoční v stredu 24.06.2015 o 17.00 hodine v areáli ihriska TJ Družstevník Brunovce. Od 16.00 bude k dispozícii matrikár ObFZ Trenčín p. Vaňo, ktorý na požiadanie zriadi účet v systéme ISSF.

Školenie ISSF managerov pre oblasť MY sa uskutoční v piatok 26.06.2015 o 17.00 hodine v areáli ihriska TJ Slovan Rovnosť Krajné. Od 16.00 bude k dispozícii matrikár ObFZ Trenčín p. Vaňo, ktorý na požiadanie zriadi účet v systéme ISSF.

  

POZOR!

 

 ŠTK upozorňuje kluby, že v systéme ISSF boli vytvorené jednotlivé súťaže a elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2015/2016 môžu kluby začať  realizovať podľa manuálu SFZ. Kaucia (štartovné) je nutné realizovať klasicky šekom, alebo vložením na účet ObFZ Trenčín. (č.ú. 0041711263/0900). Kópiu dokladu zaslať na ObFZ Trenčín (aj elektronicky na info@obfztrencin.sk alebo   stktrencin@gmail.com (Podrobný manuál na elektronické prihlásenie je zaslaný na kluby managerom ISSF). Súčasne je manuál zverejnený na oficiálnych stránkach ObFZ Trenčín. Uzávierka prihlášok je 30.6.2015.

Štartovné podľa kategórii:

 

a) 6. liga dospelí - 100€

b) 7. liga "JUH", "SEVER" - 83€

c) 8. liga "TN", "NM", "MY" - 66€

d) Dorast - 17€

e) Žiaci, prípravky - bez vkladu

 

ŠTK nariaďuje klubom, ktoré majú záujem vytvoriť spoločné družstvo mládeže, uzavrieť oficiálnu zmluvu a nahrať hráčov na sezónnu súpisku do 11.7.2015 (rozlosovanie súťaží). Zmluvu (kópiu) dodať na sekretariát ObFZ Trenčín.

 

B. 6. liga - dospelí

1. TJ Družstevník Očkov - ŠTK podmienečne pozastavuje súťažnú činnosť na jedno stretnutie a súčasne eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých podľa SP 99 a SP 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti). Doklad o včasnej úhrade zaslať na info@obfztrencin.sk do utorka 23.6.2015

 

C. 7. liga "SEVER" - dospelí

1. Futbal FK - Melčice-Lieskové - ŠTK podmienečne pozastavuje súťažnú činnosť na jedno stretnutie a súčasne eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých podľa SP 99 a SP 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti). Doklad o včasnej úhrade zaslať na info@obfztrencin.sk do utorka 23.6.2015

 

2. TJ Družstevník Mníchová Lehota - ŠTK podmienečne pozastavuje súťažnú činnosť na jedno stretnutie a súčasne eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých podľa SP 99 a SP 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti). Doklad o včasnej úhrade zaslať na info@obfztrencin.sk do utorka 23.6.2015

 

3. OFK Drietoma  - ŠTK podmienečne pozastavuje súťažnú činnosť na jedno stretnutie a súčasne eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých podľa SP 99 a SP 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti). Doklad o včasnej úhrade zaslať na info@obfztrencin.sk do utorka 23.6.2015

 

D. 7. liga "JUH" - dospelí

1. 30. kolo, MŠK Lúka - TJ Slovan Hrašné, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva MŠK Lúka (SP 100/b, 106/1). ŠTK odstupuje TJ Slovan Hrašné na doriešenie DK s návrhom na vylúčenie zo súťaže (RS B.17.c/j, 3x nenastúpili) a s návrhom pokuty vo výške 400€ (RS B.17.a/i). ŠTK zaväzuje TJ Slovan Hrašné k úhrade 60€ na účet MŠK Lúka ((RS B.17.a/e). Doklad o úhrade predložiť na ŠTK do 25.6.2015.

 

E. 8. liga "A" - dospelí

1. Chýbajúci zápis o stretnutí: 26. kolo, ŠK Modrová - TJ Lubina - Kopanice - R Baňár

 

2. Lubina - kopanice - ŠTK podmienečne pozastavuje súťažnú činnosť na jedno stretnutie a súčasne eviduje odpočet 3 bodov družstvu dospelých podľa SP 99 a SP 103 (Neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti). Doklad o včasnej úhrade zaslať na info@obfztrencin.sk do utorka 23.6.2015

 

3. 26. kolo, TJ Spartak Horná Streda - ŠK Bezovec Stará Lehota, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Spartak Horná Streda  (SP čl. 100/b, 106/1). ŠTK odstupuje ŠK Bezovec Stará Lehota na doriešenie s návrhom pokuty 100€ (RS B.17.c/j). ). ŠTK zaväzuje ŠK Bezovec Stará Lehota k úhrade 60€ na účet TJ Spartak Horná Streda  ((RS B.17.a/e). Doklad o úhrade predložiť na ŠTK do 25.6.2015.

 

4. 26. kolo, OŠK Selec - TJ Iskra Moravské Lieskové, ŠTK dôrazne upozorňuje OŠK Selec na dodržiavanie RS B.1.f 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v štvrtok  25.06.2015 o 15.00 hodine.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Peter Sokol Predseda ŠTK ObFZ Trenčín. 

 


Späť