Live center
05.08.2018 10:30   o 13d10h15m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 15:00   o 13d14h45m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 10:30   o 13d10h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
05.08.2018 17:30   o 13d17h15m28s
Súťaže
Komisie
TN-DK-2018/2019-0001Vyriešenie odstupného v zmysle RaPP
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy