Live center
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 15:00   o 13d14h39m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
05.08.2018 17:30   o 13d17h9m32s
Súťaže
Komisie
TN-DK-2018/2019-0001Vyriešenie odstupného v zmysle RaPP
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy