Disciplinárna komisia
Členovia
Dušan Málik
Ján Dreveňák
Marián Babulic
Roman Šišovský
Anton Jakúbek
Miroslav Tarabus
Tajomníci
Rozhodnutia
TN-DK-2018/2019-0001Vyriešenie odstupného v zmysle RaPP