Dnes oslavuje meniny Juraj zajtra Marek       Utorok, 24. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Adresár pre RS 2015-16


D.    ADRESÁR FO (FK) V OBLASTI ObFZ TRENČÍN

 

Použité skratky:

P:  predseda  (prezident)            TZ:  telefón zamestnanie

T:  tajomník                               TB:  telefón byt

OP:  organizačný pracovník      M:  mobil

Ú:  číslo účtu                            

Adresár je spracovaný podľa podkladov poskytnutých FK a FO. ŠTK ObFZ žiada FK, FO, aby zmeny, ktoré nastanú v priebehu súťažného ročníka 2014-15 nahlásili na sekretariát ObFZ Trenčín, aby mohli byť uverejnené v úradných správach.

 

B

 

BECKOV, OŠK Slovan, 916 38 Beckov 208

P:

Karol Pavlovič

M:

0905 506 021

TB:

032/7777195

E-mail:

starosta@obec-beckov.sk      

 

 

OP:

Roman Pastorek

M:

0907 709 631

 

 

E-mail:

roman.pastorek@azet.sk

 

 

U:

0041702375/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

34074503

BOBOT,  TJ Tatran Bobot,  913 25 Bobotská Lehota 128

P:

Miroslav Sokolík

M:

0902 439 559

 

 

E-mail:

miroslav.sokolik@centrum.sk

 

 

T:

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

Branislav Galko

brankoo@centrum.sk

Boris Michalička

futbal@bobot.sk

M: 0905 722 275

 

M: 0908 308 317

 

 

U:

0020305995/6500  Poštová banka

IČO:

31874053

BOŠÁCA,  OŠK, 913 07 Bošáca 359

P:

Kochan Dušan

M:

0903 938 531

TB:

0327781146

E-mail:

kochandusan@gmail.com

 

 

T:

Bc. Jozef Mihala

M:

0907 709 231

TB:

032/7781163

E-mail:

OP:

E-mail:

jofenson@azet.sk

Martin Kochan                   M:  0911 770710

martin.kochan@aquaplast.sk             

 

U:

0041700222/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

37921169

BRESTOVEC,  Jednota Brestovec,  907 01 Myjava Pažického 412/12

P:

Pavol Duga

M:

0905 732 779

 

 

E-mail:

duga@samtek.sk

 

 

PP:

Mgr. Peter Nemček

M:

0905 219 239

 

 

E-mail:

T:

satik1@gmail.com    

Ing. Majtán Ján                  M:   0905 221 246

majtan@vnk.sk                 

U:

37232796/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34054936

 

 

 

 

BREZOVÁ POD BRADLOM , FK Bradlan, 906 13  Brezová pod Bradlom

P:

Boris Boháček

M:

0914 335361

 

 

E-mail:

PP:

E-mail:     

email:boris10@zoznam.sk                                            

Dušan Šarudi                                   M:  090 5948732

d.sarudi@gmail. com  

 

 

ISSFM:

E-mail: 

Boris Michalička

michalicka77@gmail.com

M:

0905 940 253

 

 

 

U:

4620008001/5600  PRIMA banka

IČO:

31870881

BRUNOVCE,  TJ Družstevník , 916 25 Brunovce 127

P:

Miroslav Pisara

M:

0948 848 550

 

 

OP:

Roman Cibulka

M:

0902 992 186

 

 

U:

5840241002/5600  Dexia

IČO:

31824854

BUKOVEC,  TJ Družstevník , 906 14 Bukovec

P:

Jaroslav CABLK

M:

0907 729 443

TB:

034/6214236

ISSFM:

Ľubomír Tobiáš

tobias.lubomir@mail.xxnet.sk

M:

0908 585 323

 

 

U:

0037232745/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31870899

BZINCE POD JAVORINOU,  PŠK,  916 11 Bzince pod Javorinou č. 604

P:

E-mail:

PP:

E-mail:

T:

E-mail:

OP:

E-mail:

ISSFM:

Ing. Dušan Málik

malik@mail.t-com.sk

Rastislav Klimo

raklibe@zoznam.sk      

Ing. Lukáš Stacho

lukvut@azet.sk

 Martin Macúch 

maco22@centrum.sk

Ing. Jaroslav Haruštiak

mharusti@gmail.com                                           

M: 0903 223959

 

 

 

0908 493164

 

M: 0907 222 791

 

0907 797721

U:

0270084718/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

36127523

 

 

Č

 

ČACHTICE,  OFK Čachtice, Komárno 1044, 916 21 Čachtice 426

P:

Tibor Trebatický

M:

0903 761 733

TB:

032/7712816

E-mail:

tibortrebaticky@azet.sk

 

 

OP:

Mgr. Roman Puchý

M:

0908 882 854

 

 

E-mail:

marekbumbal@gmail.com

 

 

U:

0270851534/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

31872140

 

ČÁSTKOVCE,  OK,  916 27 Častkovce 353

P:

E-mail:

T:

Ján Uhlík

Jan.uhlik@zoznam.sk

Karol Klein

M: 0915 703 391

 

M: 0903 572 004

M: 0904 855 389

 

 

OP:

Milan Augustín

 

 

U:

5811803002/5600  Prima Banka

IČO:

31102697

D

 

DOLNÁ PORUBA,  Slovan,  914 43 Dolná Poruba 189

P:

Roman Hrbáček

M:

0918 418 589

 

 

E-mail:

roman.hrbacek@centrum.sk

 

 

OP:

Peter Martiňák

M:

0903 809 522

 

 

U:

0714576001/5600  Dexia

IČO:

34005226

DOLNÁ SÚČA,  TJ Slovan,  913 32 Dolná Súča

P:

E-mail:

T:

E-mail

Ondrišák Rastislav

ondrisak.geodet@gmail.com

Anton Hlávek

antonhlavek@gmail.com

M:  0905 486 828

M:  0908 783 033

M:  0905 738731

 

 

OP:

E-mail:

Sedláček Patrik

Patriksedlacek10@centrum..sk

 

 

U:

20319000/6500  Poštová banka

IČO:

34011234

DOLNÉ SŔNIE,  ŠK,  916 41Dolné Srnie 393

P:

Hejbal Róbert st.

M:

0905 448 307

 

 

OP:

Milan Hargaš

M:

0903 035 373

 

 

E-mail:

milanh@azet.sk

 

 

U:

0020269381/6500  Poštová banka

IČO:

37920570

DRIETOMA,  OFK,  913 03 Drietoma 406

P:

PP:

E-mail:

T:

Email:

Ing. Vladimír Kolačanský

Peter Gabrhel

peter.gabrhel@petersonsk.sk

Ing. Peter Filo peter.filo@centrum.cz k

M: 0903 778 578

M: 0902 792 435

 

M: 0915 446 057

 

OP:

Tomáš Palko

M:

0904 193 751

 

 

E-mail:

tomaspalko@centrum.sk

 

 

U:

0648249001/5600     Dexia Banka

IČO:

00311529

DUBODIEL,  TJ  Družstevník,  913 23 Dubodiel 107

P:

Vladimír Malec

M:

0903 567 960

 

 

E-mail:

malec@mahtrencin.sk

 

 

PP:

T:

ISSFM:

Vladimír Petrík

Stanislav Petrík

Doktorová Katarína

M: 0902 2797 36

M: 0905 718 491

M: 0907 317 028

U:

0041711263/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

31872239

 

 

H

 

HORNÁ STREDA,  Spartak,  916 24 Horná Streda 495

P:

Ľubomír Krajňanský

M:

0905 220 267

Fax:

0327773113

E-mail:

starosta@hornastreda.sk

 

 

ISSFM:

E-mail:

Grác Pavol

gracpavol@gmail.com

M:

0905 887 363

 

 

U:

2622146492/1100  Tatra banka

IČO:

34004238

 

HORNÁ SÚČA FK, 913 33 Horná Súča 233

P:

E-mail:

Ing. Peter Guga

peter.guga@yahoo.co.uk

M:

0905 439 184

 

 

T:

Jozef  Mrázik

M:

0905 434 417

TZ:

032/6493220

E-mail:

mrazikjozef@post.sk

TB:

032/6493216

U:

0041703335/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34055011

HORNÉ SŔNIE,  TJ Cementár,  ul. Športovcov, 914 42 Horné Sŕnie

P:

Bc. Pavol Ondrášek

M:

0907 487 512

 

 

E-mail:

ondrasek.pavol@azet.sk  

 

 

PP:

Fabuš Zdenko                    M:  0911 940 868

 

 

T:

Peter Vidoman

M:

0907 781 528

 

 

E-mail:

vidomanp@gmail.com   

 

 

 

 

U:

0041704792/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

36127370

HORŇANY,  TJ Slovan 913 24 Horňany

P:

T:

E-mail:

Ing. Stanislav Jurák

JUDr.Igor Masár               

igor.masari@gmail.com

M:0908757153

M: 0908757153

 

 

U:

0041702826/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

36129411

HORKA NAD VÁHOM,  OŠK, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 225

P:

Peter Godál

M:

0905 715 621

TZ:

032/7798122

E-mail:

obec@horkanadvahom.sk

Fax:

032/7798122

T:

E-mail:

Ing. Michal Švec

michal.prezidento@gmail.com

M:

0907 300 927

 

 

U:

5854367001/5600  Dexia

IČO:

42023874

HRÁDOK,  Družstevník,  916 33 Hrádok 220

P:

Vlastimil Otrubný

M:

0908587524

 

 

E-mail:

PP:

vlasto.63@az.sk

Anton Ocet                        M:   0903 465875

ISSF:

Ivan Gróf

M:

0905 716614

 

 

U:

0041702914/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31871330

 

HRACHOVIŠTE,  TJ Jednota FO Hrachovište,  916 16 Hrachovište 79

P:

Jozef Minarech

M:

0908 647 747

 

 

E-mail:

Jojo666666@azet.sk

 

 

OP:

Lukáš Gajar

M:

0908 280 682

 

 

E-mail:

lukasgajar@post.sk

 

 

U:

0041702877/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

34003355

HRAŠNÉ,  TJ Slovan, 916 14 Hrašné 165

P:

E-mail:

Jaroslav Zmeko

metal-ex@metal-ex.sk

M:

0907 713 923

 

 

 

PP:

E-mail:

OP:

Milan Suster

suster@baumit.sk

Simona Tomišová             

M:   0905 728 697

 

M:   0944 081 554

U:

0041704450/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

42141885

 

CH

 

CHOCHOLNÁ–VELČICE,  Jednota Sokol , 913 04 Chocholná-Velčice

P:

Michal Gvizd

M:

0902 180 982

 

 

E-mail:

Michal.gvizd@gmail.com

 

 

OP:

Ján Kozárec

M:

0911 077 033

 

 

E-mail:

futbalchocholna@azet.sk

 

 

U:

0041710260/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

36121991

CHVOJNICA,  TJ Kopaničiar , 906 06 Chvojnica 147

P:

E-mail:

Pleša Roman

romanplesa@seznam.cz

M:

0905 248 719

 

 

OP:

ISSFM:

E-mail:

Pavol Šiška

Martin Kollár

martin10201@azet.sk

M: 0915 103 373

M: 0917 633 253

 

 

U:

0037232710/0900 Slovenská sporiteľňa

IČO:

31870678

 

 

I

 

IVANOVCE,  TJ Považan, 913 05  Ivanovce 304

P:

Jaroslav Kuchta

M:

0907 240 732

 

 

OP:

Maroš Sulo

M:

0902 339 702

 

 

U:

0275245947/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

36131750

 

 

J

 

JABLONKA,  TJ Družstevník, 906 21 Jablonka 100

P:

Marián Piešťanský

M:

0907 725 275

 

 

OP:

Marian Michalička

M:

0907 754 738

 

 

U:

6922855002/5600  Prima Banka

IČO:

31203906

 

 

K

 

KÁLNICA,  TJ Zavažan , 916 37 Kálnica 200

P:

Filip Dušan

M:

0907 689 146

TB:

032/7798811

E-mail:

filipd@inmail.sk

 

 

PP:

OP:

Ján Nedbal

Andrej Važan

M:   0905 778 952

M:   0918 695 406

 

 

E-mail:

avazan@manz.sk

 

 

U:

0041702500/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34009132

KĽÚČOVÉ,  TJ Vlára Kľúčové, Záhradná 13, 914 41 Nemšová

P:

ISSFM:

Dušan Petrúšek

Marián Sabadka

M:   0904 642 342

M:   0908 305 628

 

 

 

 

 

 

 U:                  0041712960/0900 Slovenská sporiteľňa                 IČO:  36121401              

KOČOVCE,  FC 1959,  916 31 Kočovce 320

P:

Ján Minárik

M:

0907797794

 

 

E-mail:

PP:

E-mail:

j.min.suker@gmail.com

Peter Gajdošík                    M:    0903 940792

pepo.g@atlas.sk

Jaroslav Sevald                   M:    0907 225 244

jaro19@centrum.sk            M:    0907 225 244

 

T:

E-mail:

 

U:

0041702703/0900    Slovenská sporiteľňa

IČO:

31822746

 

 

 

 

KOŠARISKÁ,  FC Bradlan,  Košariská 185

P:

Štafan Hazucha

M:

0905 730 199

 

 

E-mail:

stefanhazucha@gmail.com

 

 

T:

ISSFM:

Jaroslav Kolárik

Mgr. Slavomír Repta

M:     0908 630 649

M:     0904 976 052

 

 

U:

5050151002/5600 

IČO:

337917463

KRAJNÉ,  TJ Slovan Rovnosť , 916 16 Krajné 226

P:

Štefan Škodáček

M:

0903  487 496

 

 

E-mail:

PP:

OP:

E-mail:

stevo.skodacek@gmail.com

Štefan Mramúch                  M:  0905 213 963

Mgr. Andrej Škodáček        M:  0903 629 517

andykrajne@gmail.com

 

ISSF M:

E-mail:

Samuel Vavák

Samuel.vavak11@gmail.com

M:

0907 566 797

U:

0041705234/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34012664

 

 

L

 

LUBINA,  OŠK,  916 12  Lubina 150

OP:

Pavol Čamek

M:

0903 227 189

TZ:

032/7778180

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

kovocamek@zoznam.sk                                      TB:

Bublavý Jaroslav               M:   0911 312 381 

jaroslavbublavy@centrum.sk

032/7778222

U:

0041701698/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

318 27845

LUBINA  KOPANICE,  TJ Družstevník Lubina Kopanice,

 916 1Lubina-Hrnčiarove

P:

Milan Dunajčík

M:

0908 743 599

 

 

E-mail:

T:

E-mail:

m.dunajcik@centrum.sk

Ján  Jarabek                       M:   0911 255 075

jarabekj@azet.sk

Ľubomír Dunajčík             M:   0905 652 246

Michal Hornáček               M:   0903 845 353

 osim44@azet.sk

 

OP:

ISSFM:

E-mail:

 

U:

0041704397/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

37916203

 

 

ĽUBORČA, TJ Družstevník Vlára,  914 41 Ľuborča,  Gorkého 9

P:

T:

Ing. Ivan Schwandtner

Marek Koníček

M:   0903 907507

M:   0907 278296

 

 

OP:

Peter Schwandtner

M:

0915 853 479

 

 

E-mail:

konicek.marek77@gmail.com

 

 

U:

41701145/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34002383

LÚKA, MŠK Lúka 205, 916 33 Lúka

P:

Augustín Stipanitz

M:

0918 765 027

 

 

T:

Michal Godál                     M:   0904 917 936

michal.godal@gmail.com

E-mail::

U:

5863669001/5600   Prima Banka

IČO:

31340628

 

 

 

M

 

MELČICE LIESKOVÉ, Futbal-FK, 913 05 Melčice-Lieskové č. 36

P:

Marián Spaček

M:

0905 946 120

 

 

PP:

Ľuboš Hanták

M:

0908 533 323

 

 

E-mail:

OP:

lubos.hantak@gmail.com

Peter Štefák                        M:   0907 493655

 

U:

20300772/6500  Poštová banka

IČO:

42142130

MNÍCHOVA LEHOTA,  TJ Družstevník Mníchova Lehota,

P:

František Kopecký

M:

0918 936 399

 

 

E-mail:

frankoslovakia@centrum.sk

 

 

OP:

E-mail:

Michal Hošo

m.hoso@centrum.sk

M:

0908 719 298

 

 

U:

0041703458/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31872603

MODROVA,  ŠK Modrová,  916 35  Modrová 193

P:

Miroslav Lehuta

M:

0907 413 717

 

033/7785239

T:

Mgr. Marián Lacko

M:

0907 198 991

TB:

033/7785257

E-mail:

marian.lacko1@gmail.com

 

 

Ú:

5230968001/5600  Dexia

IČO:

42020085

MORAVSKÉ LIESKOVÉ,  TJ Iskra 916 42 Moravské Lieskové 44

P:

Dušan Šimovec

M:

0904 179 569

TZ:

032/7740942

E-mail:

PP:

E-mail:

T:

E.mail:

OP

E-mail:

dusansimovec@centrum.sk

Peter Nešťák                      M:   0907 155 339

p.nestak@pobox.sk

Juraj Gašparík                    M:    0908 450144

jurajjjgasparik@gmail.com

Milan Kopas                       M:    0904 036 378

kopasmartin@azet.sk

 

U:

0041702922/0900

IČO:

17056845

 

 

MOTEŠICE,  TJ Dynamo, 913 26 Motešice 288

P:

Ján Žák

M:

0915 793 609

 

 

T:

Miroslava Kumová

M:

0903 904 116

 

 

E-mail:     mirkakumova@azet.sk

ISSFM:    Monika Blahová                M:   0918 433498

E-mail:     monikablahova9@gmail.com

U:

0075485954/6500

IČO:

31824421

 

 

N

 

NEPORÁDZA,  TJ Slovan,  Neporadza 319, 913 26  Motešice

P:

E-mail:

Marián Kopecký

slovan.predseda@neporadza.sk

M:

0915 770 650

TB:

032/6594094

T:

E-mail:

Pavol Cmarko

slovan.tajomnik@neporadza.sk

M:

0908 754 877

TB:

032/6594055

U:

3386965/5200  OTP Banka

IČO:

31873537

NOVÁ BOŠÁCA,  TJ Klas , 913 08 Nová Bošáca

P:

PP:

Ján Unčík

Ľubomír Jurika

M:     0911 902 223

M:     0949 332 064

 

 

E-mail:

lubo.jurika@gmail.com

 

 

U:

12301740/6500

 

 

NOVÁ VES NAD VÁHOM,  SFK, 916 31 Nová Ves nad Váhom

P:

PP:

Ing. Pavel Pristaš

Ing. Ján Adamčík

M: 0903 284 087

M: 0903 716 772

TZ:

032/7798264

T:

E-mail:

Viliam Gajdúšek

viliamgajdusek@gmail.com

M:

0904 446 730

TZ:

0903 885 754

U:

0041702412/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31873430

 

 

O

 

OČKOV,  TJ Družstevník Očkov 183,  916 22 Podolie

P:

Milan Sčepko

M:

0903 443 938

 

 

OP:

Miroslav Moravčík

M:

0907 180 161

 

 

U:

0273088132/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31103375

OMŠENIE,  TJ Žihľavník, 914 43Omšenie 276

P:

Igor Malo

M:

0903 625 764

 

 

E-mail:

gormalo1960@centrum.sk  

 

 

OP:

Jaroslav Tvrdoň

M:

0908 724 760

 

 

U:

0041710762/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31873294

OPATOVÁ N/V,  TJ Družstevník, Opatová n/ V,  Niva 161/6  911 01 Trenčín

P:

Horný Ľubomír

M:

0944 119 948

 

 

PP:

Hricko Martin

M:

0903 760 536

 

 

E-mail:

OP:

Ivm@inmail.sk

Ladislav Adamec               M:  0948 760536

 

U:

0041703925/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31118933

 

P

 

POBEDÍM,  916 23 Pobedím

P:

T:

E-mail:

Rastislav Čop

Miloš Miklovič

mimi318@azet.sk

M:  0948 102 133

M:  0907 610491

 

 

ISSFM:

Matej Klimo

M:

0902 441 037

 

 

E-mail:

Klimo.matej@centrum.sk

 

 

U:

0020159385/6500

IČO:

34059474

PODOLIE,  OŠK, 916 22 Podolie 648

P:

Stanislav Radošinský

M:

0903 468 335

 

 

T:

E-mail:

Rudolf Bobocký

rudolf.bobocky@gmail.com

M:

0902 092 264

 

 

U:

5882931001/5600

IČO:

35628316

POLIANKA,  TJ Tatran, 907 01 Polianka

P:

PP:

T:

Vladimír Marko

Sladek Miroslav

Kováčiny Radoslav

M:   0905  381 151

M:   0908 237 425

M:   0905 778 243

M:   0907 754 883

 

 

OP:

Miloš Tallo

 

 

E-mail:

milost.14@gmail.com

 

 

U:

6906587001/5600  Dexia

IČO:

31870881

POTVORICE,  Semex Potvorice,  Brunovce 230,  916 25 Potvorice 

P:

Stanislav Luščík

M:

0903 232 735

 

 

E-mail:

stanislav.luscik@zoznam.sk

 

 

PP:

OP:

E-mail:

Marián Vatrt                           M:   0910 957 435

Juraj Jambor                           M:   0918 195 034

juri24@post.sk

0041702332/0900  Slovenská sporiteľňa                 IČO:

 

 

U:

31103553

POVAŽANY, TJ Družstevník , 916 26 Považany

P:

Mgr. Milan Pullmann

M:

0905 820 277

 

 

E-mail:

milan.pullmann@azet.sk

 

 

ISSFM:

Henrich Šálek

M:

0908 737 657

 

 

E-mail:

henricho@szm.sk

 

 

U:

0041702738/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31871836

PRIEPASNÉ, TJ Slovan , 906 15 Priepasné156

P:

E-mail:

Ján Potúček

potucek@centrum.sk

M:

0915 330 877

 

 

OP:

ISSFM:

E-mail:

Štefan Osuský

Peter Osuský

posusky68@gmail.com

M:   0915 709 982

M:   0907 710 488

 

 

U:

6944233001/5600  Dexia

IČO:

34011340

 

 

 

 

 

 

S

 

SELEC,  OŠK , 913 36 Selec

P:

Mgr. Milan Kubiš

M:

0903 906 503

 

 

E-mail:

PP:

milankubis7@gmail.com.sk

Ing. Ľubomír Januška        M:  0908 794 005

 

 

T:

Ing. Stanislav Cagalinec

M:

0905 582 081

 

 

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

cagalinecst@stonline.sk    

Ing. Jozef Marcinech         M:   0904 964 643

marcinech@centrum.sk         

 

 

U:

41703554/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

34009213

SKALKA NAD VÁHOM,  OFK Slovan , 913 31 Skalka nad Váhom, II/90 

P:

E-mail:

PP:

Anton Horečný                  M: 0905 742 125           TZ: 032/6584408

starosta.skalka@gmail.com

Bc. Ivona Hejdišová          M:   0944 963 205

ISSFM:

Ing. Martin Klačman

M:

0902 736 007

 

 

E-mail:

m.klacman@gmail.com

 

 

U:

0607674001/5600   Prima banka Slovensko

IČO:

34011633

SOBLAHOV,  OŠK, 913 38 Soblahov 650

P:

Marián Šedivý

M:

0903 789 625

 

 

E-mail:

mariansedivy0@gmail.com

 

 

ISSFM:

Marián šedivý

  M:

0903 789 625

 

 

U:

0041703212/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31873669

STARÁ LEHOTA,  ŠK Bezovec, 916 35 Stará Lehota

P:

E-mail:

Ing. Anton Briška

elena.briska@gmail.com

M:

0907 497 705

 

 

OP:

ISSFM:

Miroslav Petruš

Ing.Anton Briška

M:

0915 966 024

 

 

U:

97037-212/0200  VUB a.s. pob Piešťany

IČO:

31870414

 

STARÁ TURÁ,  MFK, 916 01 Stará Turá, Športová 503 

P:

Pharm Dr. Leopold Barszcz

M:

0903 316 111

 

 

E-mail:

T:

barszcz@mfkstaratura.sk

Denis Makara                   M:    0905 454759

 

 

ISSFM:

Mgr. Miroslav Krč

M:

0915 919 703

 

 

E-mail:

sekretar@mfkstaratura.sk

 

 

U:

0041705453/0900 

IČO:

18046282

SVINNÁ,  TJ Štart , 913 24 Svinná č. 141

P:

Jozef Hikel

M:

0907 893351

TB:

032/6487107

E-mail:

jozefhikel@centrum.sk

 

 

OP:

Cyril Bucha

M:

0901 708 358

 

 

U:

0657583001/5600  Dexia

IČO:

36131709

 

 

 

 

 

 

T

 

TRENČIANSKA TEPLÁ,  Lokomotíva, 914 01 Trenčianska Teplá, Športovcov 5

 

P:

Anton Jakúbek

M:

0908 481 912

TB:

032/6591804

 

E-mail:

antonjakubek@centrum.sk

 

 

 

PP:

Patrik Farkašovský

M:

0908 819 043

 

 

 

E-mail:

OP:

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

patrezo22@azet.sk

Martin Rýdzi                     M:    0915 159 894

martin.rydzi@jei.com

Martin Kyjac                     M:    0908 732 129

matokyjac@gmail.com                       

 

 

 

U:

0041711730/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

0017643384

 

TRENČIANSKA TURNÁ,  TJ Slovan, 913 21 Trenč. Turná, Beckovská 347

 

P:

Ing.Jozef Santa

M:

0905 581 557

 

 

 

E-mail:

santa@kotaind.sk

 

 

 

OP:

Ing.Jozef Kováč

M:

0903 705 774

 

 

 

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

jozef.kovac@nordzucker.com  

Vladimír Chupáč               M:  0905 430913

chupac.v@gmail.com    

 

 

 

U:

41700863/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31873405

 

TRENČIANSKE BOHUSLAVICE,  OFK, 913 06  Trenč. Bohuslavice č. 135

 

P:

Ľudovít Vavro

M:

0905 941 831

 

 

 

T:

E-mail:

Miloš Dedík

deik.milos@mail.icss.sk

M:

0903 201 884

 

 

 

U:

5801425001/5600  Dexia

IČO:

00312061

 

TRENČIANSKE JASTRABIE,  TJ Inovec, 913 22 Trenčianske Jastrabie 319

 

P:

Július Glasa

M:

0918 86 7707

 

 

 

OP:

ISSFM:

E-mail:

Rudolf Koreň

Jakub Koreň 

korky17@centrum.sk                     

M:   0944 402 410

M:   0948 110 522

 

 

 

U:

0041701233/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31870155

 

TRENČIANSKE TEPLICE,  MŠK Slovan,  914 51 Trenč. Teplice, M.R. Štefánika 4

P:

PhDr. Štefan Škultéty

M:

0917 641 297

E-mail:

primator@teplice.sk

 

 

PP:

Jaroslav Ružička

M:

0949 726 205

 

 

E-mail:

jaraldo2@gmail.com

 

 

U:

0703885001/5600  Prima banka

IČO:

42144680

TRENČÍN,  Futbal –TTS, 911 01 Trenčín, Mládežnícka 1

 

P:

ISSFM:

E-mail:

Mária Supeková

Marián Mušuta

predseda@jednotatrencin.sk 

M: 0902 252 872

M: 0949 123 477

TB:

032/6520397

 

U:

0274143703/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

42017459

 

 

 

 

TURÁ LÚKA,  FK Turani, Turá Lúka 30, 907 03 MYJAVA

P:

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

Ing. Peter Halabrín            M:   0905 865513

primator@myjava.sk

Ing. Pavol Horeš                M:   0905 711 535   TZ:          034/6540058

 hores@samsport.sk    

U:

2158880553/0200

IČO:

36291234

 

 

 

 

TRENČIANSKE STANKOVCE, OŠK, 913 11 Rozvadze 525

P:

E-mail:

PP

E-mail::

Ing. Vendelín Sedláček

sedven@centrum.sk

Roman Rožník

romanr516@gmail.com  

M:   0905 604 975

 

M:   0917 556 524

 

M:   0908 725 021

 

 

T:

Roman Pevný

 

 

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

rope@centrum.sk

Štefan Šmatlák                   M:   0903 849 694

turist14@mail.t-com.sk                   

 

 

U:

0272507104/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

35606843

 

 

 

V

 

 

VEĽKÁ HRADNÁ, TJ Družstevník , 913 24 Veľká Hradná 124

P:

Milan Ježík

M:

0905 404 563

 

 

E-mail:

milanjezik@gmail.com

 

 

T:

Peter Kováč

M:

0908 704 7643

 

 

E-mail:

ISSFM:

E-mail:

masnik@centrum.com

Vladimír Guňovský           M:  0905 217811

gunovsky@stonline.sk

 

 

U:

41702930/0900  SLSP Trenčín

IČO:

31872832

VEĽKÉ BIEROVCE-OPATOVCE,  913 11 Obecný úrad Veľké Bierovce,

P:

T:

Ing. Ján Marcinát                M:   0905 104 599

Bystrík Ondrášek                M:   0908 771448

Mgr. Roman Kadák            M:    0904 535593

 

 

ISSFM:

 

 

E-mail:

rkadak@stonline.sk

 

 

 

 

U:

0644629001/5600  Prima banka

IČO:

00312142

VRBOVCE,  OFK , 906 06 Vrbovce 18

P:

E-mail:

PP:

Pavol Sabota                        M:  0905 680248

pavolsabota@vrbovce.sk

Pavol Sukupčák                   M:  0907 346394

 

 

U:

0037232980/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

36127485

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

ZÁBLATIE,  Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie, 911 06 Trenčín

 

T : 

E-mail:

PP:

T:

E-mail:

 

Marcel Meravý                       M:  0948 105018

             

tfkzablatie@gmail.com

 

U:

0041704143/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

31103677

ZAMAROVCE,  TJ Slovan, 911 05 Zamarovce,  Športová 1

P:

Andrej Stánok

 

 

 

 

ISSFM:

Andrej Stánok

M:

0910 928 417

 

 

E-mail:

AndyStanok@gmail.com

 

 

U:

0272797308/0900  Slovenská sporiteľňa

IČO:

37920154

 

 

ZEMIANSKE PODHRADIE,  FK 1972, 913 07 Bošáca

P:

E-mail:

Ľuboš Kusenda

lubos.kusenda@trencin.sk

M:

0903 927 362

 

 

ISSFM:

E-mail:

JUDr. Ivan Profjéta

ivan.profjeta1@zoznam.sk

M:

0903 830 276

 

 

U:

 

IČO:

37920863

 

 


Späť