Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Rada ObFZ Trenčín


správa č.: 514. marca 2013

UZNESENIE RADY OBFZ TRENčÍN Z 1.3.2013 1. Rada ObFZ Trenčín schvaluje: a) Uznesenie z minulého rokovania RADY Obfz Trenčín. Vysvetlenie pohybov na účtoch pre DO a FO prednesené p. Horešom bez...


správa č.: 408. januára 2013

UZNESENIE RADY OBFZ TRENčÍN Z 13.12.2012 1. Rada ObFZ Trenčín schvaluje: - mandátovú komisiu v zložení: Štefan Mramúch, Marek Koníček - program rokovania Rady ObFZ - rozpočet fu...


správa č.: 316. júla 2012

UZNESENIE RADY OBFZ TRENčÍN Z 6.7.2012 1. Rada ObFZ Trenčín schvaluje: - mandátovú komisiu v zložení: Štefan Mramúch, Anton Jakúbek - návrhovú komisiu v zložení...


správa č.: 224. februára 2012

ROKOVANIE RADY OBFZ TRENčÍN DňA 17.2.2012. Nakolko sa na rokovanie RADY nedostavila nadpolovičná väčšina členov RADY nebolo rokovanie RADY uznášania schopné.


správa č.: 125. novembra 2011

UZNESENIE RADY OBFZ TRENčÍN Z 25.11.2011 1. Rada ObFZ Trenčín ukladá zvolať Hodnotiacu konferenciu v termíne január - začiatok februára 2012 Zodp.: predseda ObFZ Trenčín 2. Rada ObFZ Tren...