Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Sekretariát


správa č.: 115. augusta 2011

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA SFZ. Sekretariát ObFZ dáva na vedomie že od 1.1.2011 sa zmenilo sídlo SFZ, ktoré teraz sídli na adrese Trnavská 100/II, psč. 82101 Bratislava / tel. kontakt 02/482...


správa č.: 215. augusta 2011

OZNAM SEKRETARIÁTU Sekretariát ObFZ Trenčín bude od 18.7 do 31. 7. 2011 čerpať riadnu dovolenku. _20.7.2011_ _Mgr. Ján Žitňan (sekretár ObFZ Trenčín)_


správa č.: 312. augusta 2011

UPOZORNENIE SEKRETARIÁTU OBFZ Sekretariát ObFZ upozornuje všetky FO, že základné kolá MINI CHAMPIONS LEAGUE 2011sa začínajú už 29.8.2011 Záväzné prihlášk...


 

Úradná správa Sekretariátu ObFZ

Vzhľadom k nejasnostiam a rôznym nedorozumeniam pri platení ZBERNEJ FAKTÚRY, ktorú zasiela na Futbalové oddiely SFZ 1x mesačne Vám oznamujeme:

1) Faktúra SFZ je vystavená na základe podkladov z komisií ObFZ Trenčín a to ŠTK, DK, a Matriky. POVINNOSŤ FUTBALOV0HO ODDIELU je takúto faktúru uhradiť v dobe jej splatnosti, v opačnom prípade Vás bude SFZ viesť ako neplatiča!!!

2) Všetky Vaše pripomienky, respektíve nejasnosti vo faktúre riešte po jej zaplatení VÝLUČNE  so sekretariátom ObFZ Trenčín, kde dáme veci do náležitého poriadku. Zbytočne nezaťažujte SFZ.

3) Zberná faktúra sa v ObFZ Trenčín vzťahuje iba na platby týkajúce sa našich komisií ŠTK, DK a Matriky.

4) NEPLAŤTE už platby, pokuty a poplatky a pod. udelené týmito komisiami dopredu šekom ObFZ Trenčín!!!!

5) Zberná faktúra sa nevzťahuje na platby vkladov pre delegované osoby, štartovné - kaucie, odvolacie konanie na komisiu respektíve na Výkonný výbor.

6) Nejasnosti v Zbernej faktúre konzultujte  so sekretárom ObFZ - p. Jánom Žitňanom na tel: 032/6586581, 0905805890, alebo cez E-mail: info@obfztrencin.sk

Sekretariát ObFZOznam SFZ 

 

Vážení členovia SFZ,

vzhľadom k tomu, že pre veľký záujem športovej ale aj laickej verejnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo predĺžiť termín na vyplnenie ankety/dotazníka k príprave nového Zákona o športe (do 17.11.2014), dovoľujeme si Vás týmto opätovne osloviť so žiadosťou o jej vyplnenie, ak ste tak doposiaľ neurobili, na tejto webovskej stránke: 

https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform

Zároveň uvítame, keby ste sprostredkovali anketu/dotazníka aj vašim členom, hráčom, funkcionárom či fanúšikom.


SFZ je aktívne zapojený do činnosti odbornej pracovnej skupiny, ktorá návrh zákona pripravuje, preto zapojenie sa do ankety zo strany "futbalových" respondentov vnímame ako dôležitú podporu našej práce za účelom rozvoja športu a tým aj futbalu na Slovensku.


Viac informácii nájdete na webovskej stránke SFZ: 

http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/msvvs-pre-velky-zaujem-predlzilo-anketu-o-zakone-o-sporte.html

Ďakujeme za podporu a spoluprácu!