Komisia rozhodcov  č.7  10.03.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.7 ZO DŇA 08.03.2018

 

page1image1104

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

 

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo 
časov zápasov neodkladne kontaktujte predsedu KR, prípadne členov komisie.

 

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR /prípadne DZ/ a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.
 
KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ , stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ. 

 

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu

 

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (gajdost@seznam.cz).

 

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov.

 

Náhradný termín zimného seminára R a DZ bude v piatok 16.3.2018 o 17.00 v priestoroch sekretariátu OBFZ Trenčín /Športová Hala/.  

 


Tomáš Gajdoš 

predseda KR 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Trenčín.