Komisia rozhodcov  č.11  13.04.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.11 ZO DŇA 13.04.2018

 

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

 

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte p. Hulínka povereného vedením KR, prípadne členov komisie.

 

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

 

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ.

 

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu.

 

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (hulinektomas@gmail.com).

 

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov.

 

KR upozorňuje R, ktorí neabsolvovali zimný seminár , že nebudú obsadzovaní na stretnutia OBFZ. Ďalší termín si je potrebné dohonúť individuálne s p. Hulínkom povereným vedením KR /telefonicky, prípadne emailom/.

 

 

Vyjadrenie KR k podnetu od DK:

MZ 15.kolo , 7.liga JUH , FK 1925 Pobedím - FK Bradlan Brezová pod Bradlom

 

Stretnutie v riešení. KR na základe sťažnosti FK Bradlan Brezová pod Bradlom žiada FO Brezová pod Bradlom o predloženie videozáznamu o stretnutia, ktorý uvádza FO v sťažnosti. Ďalej KR žiada FO FK 1925 Pobedim o podrobné písomné stanovisko ku skutočnostiam počas stretnutia a po stretnutí.

 

Ospravedlnení: Veselák, Masár, Fabián S., Žiška, Gavenda.

 

KR berie na vedomie pochvalu od :

 

1. OŠK Bošáca (MZ 20.kolo, 6.liga dospelí, TJ Družstevník Opatová nad Váhom – OŠK Bošáca)

2. OFK Drietoma (MZ 17.kolo, 7.liga SEVER, OFK Drietoma - FK MELČICE - LIESKOVÉ)

 

3. OFK Drietoma (MZ 16.kolo, 7.liga SEVER, TJ Cementár Horné Srnie - OFK Drietoma)

 

 

 

Tomáš Hulínek

poverený vedením KRTieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Trenčín.