Komisia rozhodcov  č.14  11.05.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.13 ZO DŇA 11.05.2018

 

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

 

HRACIE DNI a UHČ je R povinný sledovať v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte predsedu KR Tomáša Hulínka, prípadne členov komisie.

 

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

 

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ.

 

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu.

 

Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (hulinektomas@gmail.com).

 

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov.

 

KR upozorňuje R, ktorí neabsolvovali zimný seminár , že nebudú obsadzovaní na stretnutia OBFZ. Ďalší termín si je potrebné dohodnúť individuálne s predsedom KR Tomášom Hulínkom /telefonicky, prípadne emailom/.

 

 

Ospravedlnení: Sobota 12.5: Ondrejech, Škultétyová, Parašin, Klimčík, Malík, Kubánová, Michalec

                           Nedeľa 13.5.: Kvasnica, Foltín do 12:00

              Sobota-Nedeľa 12.-13.5.: Krchlík,                           

                            Gavenda do príhlásenia

 

Neskoro ospravedlnení: Škultétyová,

 

 

KR prijaja opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť:

 

Svetkovič, Parašin, Podmajerský, Caltík, Cibulka

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Hulínek   predseda KR

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Trenčín.