Dnes oslavuje meniny Ľuboš, Ľubor zajtra Vladislav       Nedeľa, 24. september 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Aktuálna úradná správa


DK 2017-2018  č. 8 - 21. 09. 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA DK č. 8 zo dňa 21. septembra 2017

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti NEPODMIENEČNE (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2) od 18.9. 2017

U053 Martin Šťastný (1293251) Selec, 6. liga dorast – 5 týždnov N (48/1c, 2b)  a pokuta 50 € od 18.9.2017 do 23.10.2017

 

Podmienečné upustenia od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.40/1,2,3,4) od 11.9. 2017

U054 Miloš Valaštín (1185668) Dolná Súča, 7. liga SEVER dospelí – 1 s.s.P (49/1a, 2a) od 11.9.2017 do 11.12.2017. - oprava

 

Podmienečné upustenia od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.40/1,2,3,4) od 18.9. 2017

U055 Daniel Čechvala (1097140) Očkov, 6. liga dospelí – 1 s.s.P (45/1, 2a). od 18.9.2017 do 18.12.2017.

U056 Jakub Repa (1097140) Očkov, 6. liga dospelí – 1 týždeň P (48/1c, 2b). od 18.9.2017 do 18.12.2017.

 

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

U057 Veľká Hradná – Trenčianske Stankovce  - 3 kolo 4. liga mladší žiaci.

DK pozastavuje HU stretnutia Rastislav Ježik výkon funkcie HU v 4. liga mladší žiaci na 4 s.s.N od 18.9.2017

DK v zmysle RS B.18.c/i udeľuje FO Veľká Hradná pokutu vo výške 30 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu.

 

U058 FO Pobedim - 3 kolo 5. liga starší žiaci skupina „B“ DK na návrh ŠTK trestá FO Pobedim pokutou vo výške 30 € + 10 RP v zmysle RS B.18.c/j za nenastúpenie k MFZ.

 

UPOZORNENIE

DK opätovne upozorňuje všetky FO na znenie článku 48 DP:

1.     Hrubého nešportového správania voči delegovanej osobe alebo funkcionárovi sa dopustí ten, kto na hracej ploche, v určených priestoroch alebo v areáli štadióna

c.   voči nim používa hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce alebo ponižujúce výroky, hrubé urážky, vyhrážanie alebo ich opľuje.

2.     Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa

b.   odseku 1 písm. c), sa uloží disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne až 4 mesiace a pokuta, alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.

V zmysle tohto článku sú hrubé urážky delegovanej osoby alebo funkcionára postihované pozastavením výkonu športu alebo pozastavením výkonu funkcie na 3 týždne až 4 mesiace a pokutou.

 

DK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ do 12:00 hod.

Podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú prerokované!

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 28.9.2017.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (čl. 84).

Viliam Václav predseda DK ObFZ. 

 

 

 

ŠTK 2017-2018  č. 10 - 21. 09. 2017

Úradná správa ŠTK č. 10 zo dňa 21. septembra 2017

 

Dôležité upozornenia

1. ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

2. ŠTK žiada všetky FO, aby si skontrolovali schválené výnimky v systéme ISSF a v prípade nezrovnalostí kontaktovali tajomníka ŠTK ObFZ Trenčín.

3. ŠTK dáva na vedomie klubom, že vo všetkých súťažiach bola povolená možnosť „Zápisy pre laikov", ktorá umožňuje domácemu alebo tímovému manažérovi ISSF v prípade nedostavenia sa DO uložiť a UZAVRIEŤ nominácie oboch mužstiev. Následne po skončení MFS má možnosť vyplniť „Zápis o stretnutí" (strelci gólov, striedania a pod.) a nakoniec ULOŽIT. Schválený bude na najbližšom zasadnutí ŠTK.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že od nového súťažného ročníka je nutné mať registrovaného člena v systéme ISSF pre funkciu hlavného usporiadateľa, hlásateľa, vedúceho mužstva a pod. Bez takejto registrácie nie je možné pridať takúto osobu do Zápisu o stretnutí. Registráciu vykonáva ISSF manažér cez elektronickú podateľňu. V prípade problémov s registráciou navštívte stránku http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici alebo kontaktujte tajomníka ŠTK ObFZ Trenčín (Denis Poruban - 0902371384)

5. ŠTK upozorňuje kluby, že nie je možné požiadať o striedavý štart hráčov z klubov riadených SFZ do regionálnych a oblastných súťaží.

6. ŠTK upozorňuje kluby na článok v RS A.4.h. (úhrada polovice nákladov na cestovné, v prípade neodohrania MFZ z vyššej moci). Klub, ktorému náhrada patrí, zašle podklady fakturácie na ŠTK.

 

6. liga - dospelí

 

6. kolo, TFK Opatová nad Váhom - TFK 1939 Záblatie, ŠTK na základe SP čl. 70/4 a spoločnej dohode oboch mužstiev súhlasí s dohratím MFS v piatok 29.09.2017 o 17.00 hodine. (TN-STK-2017/2018-0237)

 

9. kolo, TFK 1939 ZáblatieTJ Slovan Zamarovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 13.00 hodine. (TN-STK-2017/2018-0230)

 

7. liga SEVER - dospelí

 

6. kolo, TJ Cementár Horné Srnie - OŠK Trenčianske Stankovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 01.11.2017 o 13:30 hodine. (ID 78363, TN-STK-2017/2018-0224)

 

7. liga JUH - dospelí


10. kolo, TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 05.11.2017 o 13:30 hodine. (TN-STK-2017/2018-0221)

 

9. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Spartak Horná Streda, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 07.10.2017 o 14:30 hodine. (ID 78417, TN-STK-2017/2018-0225)

 

10. kolo, TJ Tatran Polianka - ŠK Dolné Srnie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 14.10.2017 o 14:30 hodine. (ID 78417, TN-STK-2017/2018-0225)

 

12. kolo, TJ Tatran Polianka - OFK Trenčianske Bohuslavice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 28.10.2017 o 14:00 hodine. (ID 78417, TN-STK-2017/2018-0225)

 

12. kolo, TJ Zavažan Kálnica - FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 28.10.2017 o 14:00 hodine. (ID 78432, TN-STK-2017/2018-0226)


8. liga TN - dospelí


6. kolo, TJ Žihlavník Omšenie - TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe SP čl. 70/4 a spoločnej dohode oboch mužstiev súhlasí s dohratím MFS v nedeľu 05.11.2017 o 13.30 hodine. TJ Žihlavník Omšenie na základe RS A.4.h. je povinný zaplatiť 15,3 Eura na účet TJ Tatran Bobot. Doklad o úhrade zašle TJ Žihlavník Omšenie na sekretariát ObFZ Trenčín do 27.09.2017. (TN-STK-2017/2018-0231)


6. liga - dorast

 

6. kolo, TJ Iskra Moravské Lieskové - OŠK Podolie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v utorok 31.10.2017 o 15:00 hodine. (TN-STK-2017/2018-0223)

 

4. liga - starší žiaci


3. kolo, PŠK Bzince pod Javorinou - TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 27.09.2017 o 16:30 hodine. (ID 78512, TN-STK-2017/2018-0227)

 

3. kolo, TFK 1939 Záblatie - OŠK Bošáca, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v piatok 29.9.2017 o 16:30 hodine na ihrisku v Záblatí. (TN-STK-2017/2018-0232)

 

5. liga skupina „B" - starší žiaci


3. kolo, FK Turani - FK 1925 Pobedim, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/b MFS podľa SP čl. 11/2 kontumuje a priznáva 3 body v prospech FK Turani. ŠTK odstupuje FK 1925 Pobedim na doriešenie DK s návrhom pokuty 30€ podľa RS B.18..j. (TN-STK-2017/2018-0233)

 

4. liga - mladší žiaci


6. kolo, SDŽ Melčice Lieskové-Ivanovce - OŠK Soblahov, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 04.10.2017 o 16:30 hodine. (TN-STK-2017/2018-0234)


12. kolo, TJ Družstevník Ľuborča - Jednota Sokol Chocholná-Velčice, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v piatok 22.09.2017 o 16:30 hodine. (TN-STK-2017/2018-0220)

 

5. kolo, MFK Stará Turá - OŠK Trenčianske Stankovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 18.10.2017 o 16:00 hodine na HP v Trenčianskych Stankovciach. (ID 78625, ID 78668, TN-STK-2017/2018-0228)


Sever I - prípravky

 

1. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice - TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK opätovne vyzýva kluby o nahlásenie termínu odohratia MFS. (TN-STK-2017/2018-0242)


Sever II - prípravky

 

6. kolo, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie - TJ Tatran Bobot, ŠTK súhlasí s odohratím MFS vo štvrtok 05.10.2017 o 17:00 hodine. (TN-STK-2017/2018-0222)

 

ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva AS Trenčín „C" zo súťaže. ŠTK zároveň dáva na vedomie klubom, že súťaž bude upravená. Nasledujúcich turnajov sa zúčastnia všetky mužstvá zo súťaže. Časť súťaže „stretnutia" sa ruší. Zmena v systéme ISSF prebehne v priebehu zajtrajšieho dňa (22.09.2017).(ID 78718, TN-STK-2017/2018-0235)

 

Juh I - prípravky


ŠTK na základe dohody klubov súhlasí so 6 kolovým systémom turnaja. ŠTK zároveň žiada o nahlásenie mužstiev, ktoré budú organizovať v jesennej časti turnaj č. 5 a turnaj č. 6. (TN-STK-2017/2018-0241)

 

Juh II - prípravky


Turnaj č. 3, ŠTK súhlasí s dohratím MFS mužstva ŠK Dolné Srnie na Turnaji č. 4 v Dolnom Srní. (TN-STK-2017/2018-0240)

 

Turnaj č. 4, ŠTK súhlasí s odohratím turnaja v sobotu 07.10.2017. (ID 78764, TN-STK-2017/2018-0243)

 

Juh III - prípravky


Turnaj č. 4, ŠTK súhlasí s odloženým turnaja na sobotu 07.10.2017. (ID 78732, TN-STK-2017/2018-0236)


Juh IV - prípravky


Turnaj č. 3, ŠTK žiada FK Bradlan Brezová pod Bradlom o nahlásenie náhradného termínu odohratia turnaja. (TN-STK-2017/2018-0238)

 

ŠTK na základe termínovej listiny súťaže vyzýva MFK Stará Turá, FK Bradlan Brezová pod Bradlom a OFK Vrbovce o vzájomnú dohodu, kto bude organizovať v jesennej časti turnaj č. 5 (30.09.2017). (TN-STK-2017/2018-0239)

 

P.č

KLUB

Dátum

1

MFK Stará Turá

08.09.2017

2

FK Bradlan Brezová pod Bradlom

 16.09.2017

3

SDP Krajné - Brestovec

02.09.2017 + 7.10.2017

4

OFK Vrbovce

23.09.2017 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 28.09.2017 o 15.00 hodine.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Peter Sokol, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

 

Komisia rozhodcov  č.2  07. 09. 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.2 ZO DŇA 07.09.2017 KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude pr... čítať celú správu

 

TMK  č. 3 - 07. 09. 2017

ÚS TMK č. 03/2017

 

TMK  ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ  SFZ a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje v mesiacoch november  – december  2017  školenie trénerov UEFA  C licencie a Seminár k predlženiu licencie.

Žiadatelia musia odoslať záväznú „Prihlášku na školenie“  (Seminár k predĺženiu licencie na ObFZ Trenčín.

Za školenie  v trvaní  32 hodín teórie a 32 hod praxe  s udelením  UEFA C licencie a Osvedčenia o absolvovaní školenia je   poplatok    100,-  €.

Za  „Seminár pre predĺženie UEFA C licencie“ v trvaní 8 hodín. je poplatok  20 € ,  Ak majú niektorí tréneri neplatnú licenciu viac ako 2 roky  môžu absolvovať Seminár a ich žiadosť posúdi predseda TMK osobitne - (môže sa jednať o dvojnásobnom počte hodín – záverečnou prácou a zvýšením poplatku na dvojnásobok).

Pripomíname, že bez získania UEFA C   licencie, alebo neplatnej licencie, nemôže byť tréner zaradený na školenie   trénera  UEFA  B  licencie.

Upozorňujeme na platnosť odporúčania  VV  ObFZ  Trenčín v RS 2017/2018 o povinnosti mať  kvalifikovaného trénera .

           Prihláška je uverejnená na internetovej stránke ObFZ Trenčín. Tohto školenia sa môžu zúčastniť aj tréneri, ktorí  nie sú v žiadnom  FK, alebo v súčasnosti nepracujú ako tréneri, prípadne sa chcú pripravovať na trénerskú kariéru.

Podmienky pre získanie UEFA C licencie: absolvovať 90% prednášok, odovzdanie seminárnych prác a úspešné vykonanie  záverečných skúšok.

Termín školenia : 18.11.-19.11.2017 od 08,00 do 18,00, 25.11.- 26.11.2017  od 08,00 do 18,00  a 2.12. – 3.12. 2017 od 13,00 do 17,00 prax. (bude spresnené podľa možností ŠH) Skúšky sú  9.12.2017  od 09,00 do 16,00 hod.

Termín Seminára k predĺženiu licencie 10.12.2017 od 08,30 do 18,30.

Miesto školenia ŠH  Trenčín. Prípadné zmeny sa tréneri dozvedia pri zahájení školenia.

Vyplnenú – potvrdenú prihlášku zasielajte na ObFZ Trenčín – alebo   mail: info@obfztrencin.sk. Prípadné informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš  Vaňo tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970, sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883 a  predseda TMK  ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik 0905 496 372.

                                       

Predseda TMK  ObFZ Trenčín

Tibor Grofik

 

 

 

Výkonný výbor - program  č. 43 - 04. 09. 2017

Program zasadnutia VV August 2017.

 

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Kontrola uznesení.

3.     Vyhodnotenie Konferencie.

-         Otázka jedného z delegátov ( p. Hazucha - Košariská ) sa týkala striedavého štartu dospelých v súťažiach ObFZ Trenčín - kedy a či vôbec v budúcnosti nad týmto ObFZ uvažuje?

-         Otázka p. Haláka z Čachtíc, ohľadom pokút udelených hráčom v disciplinárnom konaní.

-         Pripomienka p. Gajdúška z Novej Vsi ap. Močku z Potvoríc, ohľadom súťaže dorastu ,kde namietali veľké vzdialenosti pri cestovaní na stretnutia.

4.     Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV.

-         Zaradenie družstiev do súťaže 2017/2018.

-         Doplnenie NL rozhodcov o 4 nových rozhodcov./Ješko,Dragula, Krchlík,Bakoš.

-         NL Delegátov ObFZ TN.

-         Zaradenie Hromníka na NL Delegátov ObFZ TN.

-         Hromník, zaradenie na NL Delegátov ZsFZ.

5.     Informácia o evidencii  pokút a správy Prevádzkového transparentného účtu za 6.-7.2017.                     

6.     Informácia o platbách klubov  za zberné faktúry splatných k 15.7.2017 a 15.8.2017 .

7.     Použitie časti odmeny určenej pre Predsedu ObFZ Trenčín.

8.     Prerokovanie a schválenie doplnenia DK o jedného člena .

9.     Prerokovanie a schválenie doplnenia mládežníckych súťaží.

10.                       Vyňatie p. Hromníka z NL Delegátov ObFZ Trenčín.

11.                       Rôzne.

12.                       Záver.

 

 

Výkonný výbor - uznesenia  č. 40 - 04. 09. 2017

ZÁPISNICA č. 8/17 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 28.8.2017 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Ján Lipták - podpredseda, Milan Dunajčík, Jaroslav Hromník, Jozef Mihala, Pavel Pristaš, Anton Hlávek, Marek Koníček

 

Prizvaný : Tomáš Vaňo - sekretár

 

Ospravedlnení : Henrich Šálek, Jaroslav Ružička, Ján Obeda, Pavol Horeš

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . K predloženému návrhu programu nemal nikto z prítomných pripomienky

Uznesenie č.65/8/2017 : VV schvaľuje program zasadnutia - bez pripomienok

                             Hlasovanie : 8-0-0

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Všetky uznesenia z posledných zasadnutí VV, ktoré mali ukladací charakter vyhodnotil ako splnené.

-         VV nemal pripomienky

 K bodu 3.  Vyhodnotenie konferencie ObFZ Trenčín

-         VV sa v tomto bode zaoberal vyhodnotením konferencie ObFZ, ktorá sa konala 23.7.2017. V úvode predseda ObFZ p.Ivan Gróf zhodnotil priebeh konferencie a následne sa spoločne s prítomnými členmi VV zaoberali otázkami, ktoré boli vznesené na konferencii v bodoch Diskusia a Rôzne.

-         Otázka jedného z delegátov ( p. Hazucha - Košariská ) sa týkala striedavého štartu dospelých v súťažiach ObFZ Trenčín - kedy a či vôbec v budúcnosti nad týmto ObFZ uvažuje?

VV si uvedomuje problematiku nedostatku hráčov v kategórii dospelých, kde niektoré kluby majú existenčné problémy, ale v súčasnosti je nad rámec jeho kompetencii prijímať v tomto smere akékoľvek rozhodnutia, nakoľko možnosť striedavého štartu v kategórii dospelí, neumožňuje súťažný poriadok ani žiadna iná norma SFZ. Možnosť striedavého štartu je v súčasnosti možná len v prvej - tretej lige, aj to za prísnych a jasne stanovených podmienok. Predseda ObFZ preverí na úrovni SFZ, či v budúcnosti bude možný takýto štart hráča.

-         Otázka p. Haláka z Čachtíc, ohľadom pokút udelených hráčom v disciplinárnom konaní.

Predseda ObFZ informoval členov VV ,že o tejto problematike hovoril s Predsedom DK SFZ pánom Vlkom s nasledujúcim výsledkom. Udelenie pokuty nie je v rozpore s disciplinárnym poriadkom avšak pokuta nemusí byť udelená. Nepraktizuje sa to ani na úrovni SFZ, kde sú hráči na rozdiel od amatérskeho futbalu platení. Tak isto pokuty neudeľujú ani na úrovni ZsFZ. Predseda ObFZ navrhol, aby sa ObFZ týchto pokút vzdal v prospech klubov, ktoré pokuty zaplatili. Tento návrh bol prijatý so všeobecným súhlasom všetkých členov VV. Predseda ObFZ prisľúbil, že o tejto veci bude hovoriť s Predsedom DK p. Václavom, poprípade ho pozve na budúce zasadnutie VV.

-         Pripomienka p. Gajdúška z Novej Vsi a p. Močku z Potvoríc, ohľadom súťaže dorastu ,kde namietali veľké vzdialenosti pri cestovaní na stretnutia.

Táto otázka je vyriešená tým, že v súťaži dorastu zostalo len 13 mužstiev, oproti pôvodne prihláseným 18. Keby sa súťaž rozdelila na severnú a južnú stratila by na atraktivite a viackrát by sa opakovali zápasy tých istých mužstiev. Momentálne je na Severe 7 dorasteneckých mužstiev a Juhu iba 6.

 

Uznesenie č. 66/8/2017 : VV berie na vedomie diskusné príspevky, ktoré boli prednesené na riadnej konferencii

 

                              Hlasovanie : 8-0-0

  K bodu 4. Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV.

VV hlasoval od posledného zasadnutia formou PR 5 - krát

 

Návrh Predsedu Predsedu ŠTK ,zaradenie mužstiev do súťaže a TL 2017/2018.

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................11 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

Traja členovia hlasovali s pripomienkami.

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené

Návrh Predsedu  KR ,zaradenie rozhodcov na NL  2017/2018.

 

Meno a Priezvisko: Bc. Tomáš Ješko

Vek: 24 

Bydlisko :  Skalská Nová Ves II/85, Skalka nad Váhom, 913 31

Mail : jesko_tomas@centrum.sk

 

Meno a Priezvisko: Marián Dragula

Vek: 28 

Bydlisko : Gen. Viesta 10, Trenčín , 911 01

Mail : mariandragula@centrum.sk

 

Meno a Priezvisko: Michal Bakoš

Vek: 25 

Bydlisko :  Pakanská 1115/3, Myjava, 907 01

Mail : michalbakos.my@gmail.com

 

Meno a Priezvisko: Bc. Matej Krchlík

Vek: 26 

Bydlisko : Gorazdova 1316/4, Bánovce nad Bebravou , 957 04 /aktuálne býva v Trenčíne/

Mail : matej.krchlik@gmail.com

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................9 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Predsedu  KD ,zaradenie delegátov na NL  2017/2018.

 

1.   BARINKA MIROSLAV

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................8 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................1 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................2 členov VV ObFZ

 

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

 

2.    BURZA JÁN

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................9 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................1 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................1 členov VV ObFZ

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

 

3.    NECKÁR MIROSLAV

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................2 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................3 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................6 členov VV ObFZ

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade nebolo splnené.

 

4.    PRISTAŠ PAVOL

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV.                                                        

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................11 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

 

5.    VÁCLAV VILIAM

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................11 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Predsedu  KD , zaradenie p. Hromníka Jaroslava na NL D 2017/2018.

 

Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  .................................8 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

 

Návrh Predsedu  ObFZ , zaradenie p. Hromníka Jaroslava na NL D ZsFZ 2017/2018.

 

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV. 

 

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................10 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 3. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č.67/8/2017: : VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

 

                          Hlasovanie : 8-0-0

K bodu 5.  Informácia o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 6 - 7/2017

 

Informáciu predniesol predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Informoval členov VV, že ObFZ Trenčín nevznikla povinnosť odvodu finančných prostriedkov na Prevádzkový a Transparentný účet.

 

Uznesenie č. 68/8/2017: : VV berie na vedomie informáciu o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 6-7/2017

                                     Hlasovanie :  8-0-0

 

    K bodu 6.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.7.a k 15.8.2017

Informáciu predniesol predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Informoval členov VV, že všetky faktúra boli riadne a včas uhradené

Uznesenie č.69/8/2017  : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.7.a k 15.8.2017

                                   Hlasovanie :  8-0-0

K bodu 7.   Použitie časti odmeny určenej pre predsedu ObFZ Trenčín

 

Predseda ObFZ ako už avizoval na Riadnej konferencii ObFZ, by chcel venovať časť odmeny určenej pre predsedu ObFZ klubom ktoré nedostali čiastku 157,-euro od SFZ, nakoľko nemajú mládežnícke mužstvo, ale zaplatili členský príspevok pre SFZ. Predseda OBFZ má nárok na odmenu od ZsFZ, ktorá chodí na účet ObFZ raz za štvrťrok, ale predseda ObFZ ju necháva dobrovoľne pre účely ObFZ. Kritiku k tomuto rozhodnutiu vyjadril p.Anton Hlávek, ktorý nesúhlasí s týmto rozhodnutím a považuje ho za nesprávne. Predseda ObFZ vysvetlil , že si treba uvedomiť, že tieto kluby zaplatili členské príspevky a aj oni sa solidárne podieľali na tom, aby kluby s mužstvami mládeže obdržali uvedených 157€.  Navyše tieto kluby obdržali zo štátneho rozpočtu 404 € na každé mládežnícke mužstvo. A na tieto prostriedky nemajú kluby, ktoré nemajú mládež  nárok .

Uznesenie č. 70/8/2017: : VV berie na vedomie informáciu o vzdaní sa odmeny predsedu ObFZ a použití tejto odmeny

                                     Hlasovanie :  7-0-1

K bodu 8. Prerokovanie a schválenie doplnenia DK o jedného člena.

VV sa v tomto bode zaoberal žiadosťou predsedu DK

Žiadosť o doplnenie DK.

Žiadam o schválenie doplnenia komisie DK o p. Marian Otiepka, r.č. 1050363. Doplnenie žiadam z dôvodu, že členovia DK, ktorí nie sú rozhodcovia robia na zmeny a zúčastňujú sa komisie raz za dva týždne. Členovia DK, ktorí sú rozhodcami zase relatívne často absentujú z dôvodov nominácii na preložené stretnutia v ZsFZ a dôvodu vykonávania skúšok a seminárov rozhodcov v ZsFZ.

 

Kompletný zoznam členov DK by po schválení bol:

Viliam Václav

Miroslav Tarabus

Anton Jakubek

Dušan Málik

Michal Ševčík

Marek Baňár

Roman Šišovský

Marián Otiepka

 

Uznesenie č. 71/8/2017: : VV schvaľuje na návrh predsedu DK doplnenie DK o člena p. Mariána Otiepku z Trenčína

                                     Hlasovanie :  8-0-0

K bodu 9. Prerokovanie a schválenie doplnenia mládežníckych súťaží.

VV prerokoval na žiadosť predsedu ŠTK doplnenie mládežníckych súťaží

Žiadosť o schválenie doplnenia družstiev do súťaží.

1. ŠTK navrhuje zaradiť družstvo TJ Slovan Dolná Súča "Prípravky" do súťaže Prípravky "SEVER 1".

Vyjadrenie: V súťaži Prípravky "SEVER 1"  je momentálne nepárny počet klubov a teda pristúpením družstva TJ Slovan Dolná Súča sa na termínovej listine nemení nič, iba tie družstvá, ktoré mali mať voľno, v tomto termíne odohrajú stretnutia s TJ Slovan Dolná Súča.

 

2. ŠTK navrhuje zaradiť družstvo OFK Trenčianske Bohuslavice - starší žiaci do súťaže V. liga"B" - starší žiaci.

Vyjadrenie: V súťaži V. liga"B" - starší žiaci je momentálne nepárny počet klubov a teda pristúpením družstva OFK Trenčianske Bohuslavice sa na termínovej listine nemení nič, iba tie družstvá, ktoré mali mať voľno, v tomto termíne odohrajú stretnutia s OFK Trenčianske Bohuslavice.

 

 

Uznesenie č. 72/8/2017: : VV schvaľuje návrh ŠTK - doplnenie mládežníckych súťaží

                                    Hlasovanie :  8-0-0

K bodu 10. Vyňatie p. Jaroslava Hromníka z NL delegátov ObFZ.

Nakoľko p. Jaroslav Hromník bol opätovne schválený na nominačnú listinu delegátov ZsFZ a nemôže naraz figurovať na dvoch nominačných listinách, VV ho vyňal z listiny delegátov ObFZ a p. Jaroslav Hromník bude figurovať na nominačnej listine delegátov ZsFZ. 

Uznesenie č. 73/8/2017: : VV schvaľuje vyňatie p. Jaroslava Hromníka z NL delegátov ObFZ Trenčín

                                 Hlasovanie :  8-0-0

K bodu 11. Rôzne

-         p. Mihala sa spýtal, či sa bude VV zaoberať listom predsedu ŠTK, ktorý bol adresovaný členom VV. Členovia VV sa dohodli, že na najbližšie zasadnutie VV bude predseda ŠTK prizvaný

-         p. Lipták - podpredseda ObFZ - sa spýtal členov VV, či by neprehodnotili svoje rozhodnutie o nezaradení p. Miroslava Neckářa na NL delegátov ObFZ. Väčšina členov VV potvrdila svoje rozhodnutie a p. Miroslav Neckář nebude delegátom ObFZ Trenčín.    

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutia VV bude v pondelok 25.9.2017.   

V Trenčíne 28.8.2017  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ ,Ivan Gróf