Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 4 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Aktuálna úradná správa


DK 2017-2018  č. 23 - 19. 04. 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA DK č. 23 zo dňa 19.apríla 2018

 

 

Pozastavenie výkonu športu     NEPODMIENEČNE (71/1, 71/3a, 9/1,2) od 20.4.2018

U163   Lukáš Nosko (1381135)   FC BRADLAN KOŠARISKÁ   8.liga MY  dospelí   - 1 s.s. N (37/3)

 

Pozastavenie výkonu športu NEPODMIENEČNE (71/1, 71/3a 9/1,2) od 20.4.2018

U164  Marek Holáň (1298279)   TJ Iskra Moravské Lieskové   V.liga SŽ skup.B  - 3 týždne N (48/1c,2b) . Klub v zmysle čl.43/2q v záume prevencie a prevýchovy mládeže prerokuje disciplinárne previnenie menovaného pred družstvom starších žiakov. Termín nahlásiť prostredníctvom ISSF do 26.4.2018 na DK.

U165   Michal Konštiak (1370464)   TJ Iskra Moravské Lieskové   V.liga SŽ skup.B - 6 týždňov N (48/1c,2b). Klub v zmysle čl.43/2q v záujme prevencie a prevýchovy mládeže prerokuje disciplinárne previnenie menovaného pred družstvom starších žiakov. Termín nahlásiť prostredníctvom ISSF do 26.4.2018 na DK. Priťažujúca okolnosť  - previnilec sa disciplinárne previnil napriek tomu, že bol už v posledných dvoch súťažných ročníkoch disciplinárne postihnutý(36/2a).

 

Disciplinárna sankcia

pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie NEPODMIENEČNE za 5x ŽK (čl.17,37/5a) od 20.4.2018

U166  Jaroslav Švajka (1047683)  TJ Slovan Zamarovce  6.liga dospelí

U167   Dárius Jančovič (1153868)  FUTBAL - FK MELČICE - LIESKOVÉ  7.liga sever dospelí

U168   Branislav Král (1118310)   TJ Dynamo Motešice  8.liga  TN dospelí

 

DISCIPLINÁRNE OPATRENIE

U169   DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubu MFK Stará Turá pokutu vo výške 30.- za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu ObFZ Trenčín, ktoré je pre klub záväzné (DP čl.64/1b, 4, RS A/2m). Klub napriek opakovaným výzvam ŠTK v úradných správach č. 28 a 29 nenahlásil požadovaný termín.

U170   DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubu OFK Vrbovce pokutu vo výške 30.- za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu ObFZ Trenčín, ktoré je pre klub záväzné (DP čl.64/1b, 4, RS A/2m). Klub napriek opakovaným výzvam ŠTK v úradných správach č. 28 a 29 nenahlásil požadovaný termín.

U171   DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubu AFC Nové Mesto nad Váhom  pokutu vo výške 30.- za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu ObFZ Trenčín, ktoré je pre klub záväzné (DP čl.64/1b, 4, RS A/2m). Klub napriek opakovaným výzvam ŠTK v úradných správach č. 28 a 29 nenahlásil požadovaný termín.

U172   DK na základe odstúpenia ŠTK udeľuje klubu OK Častkovce  pokutu vo výške 30.- za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu ObFZ Trenčín, ktoré je pre klub záväzné (DP čl.64/1b, 4, RS A/2m). Klub napriek opakovaným výzvam ŠTK v úradných správach č. 28 a 29 nenahlásil požadovaný termín.

 

UPOZORNENIE

DK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ(spravidla vo štvrtok) do 12:00 hod.

Podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú prerokované!

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 26.4.2018.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (čl. 84, odst.1).

Dušan Málik predseda DK ObFZ. 

 

ŠTK 2017-2018  č. 30 - 19. 04. 2018

Úradná správa ŠTK č. 30  zo dňa 19. apríla 2018

 

Dôležité upozornenia

 

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje kluby, aby si skontrolovali schválené výnimky, zmeny termínov MFS a zmeny HP v systéme ISSF. V prípade nezrovnalostí je potrebné kontaktovať členov komisie.

ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže 2018/2019, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu: denisporuban@ppstav.sk

 

Meno, priezvisko, funkcia

Správca súťaží

Mailová adresa

Číslo telefónu

Denis Poruban

predseda ŠTK

-

denisporuban@ppstav.sk

0902 371 384

Ján Truhlík

podpredseda ŠTK

6. liga - dospelí

6. liga - dorast

jantruhlik@centrum.sk

0905 960 061

Dominik Kováčik tajomník ISSF

-

dominik.kovacik4@gmail.com

0911 875 956

Štefan Šmatlák

člen ŠTK

4. liga - SŽ

4. liga - MŽ

5. liga - SŽ skupina A

turist14@mail.t-com.sk

0903 849 694

Marek Baňár

člen ŠTK

7. liga Sever

8. liga TN

8. liga MY

5. liga - SŽ skupina B

marekbanarmb@gmail.com

0944 910 475

Martin Markech

člen ŠTK

7. liga Juh

8. liga NM

martinmarkech.markech@gmail.com

0905 399 302

Alex Gavenda

člen ŠTK

prípravky

gavendaalex@gmail.com

0908 646 507

 

6. liga – dospelí

 

24. kolo, TJ Družstevník Očkov – TJ JRD Kľúčové, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v sobotu 05.05.2018 o 16:30 hodine. (ID 494879, TN-STK-2017/2018-0511)

 

22. kolo, TJ Slovan Zamarovce – OŠK Bošáca, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS o 14:00 hodine. (ID 496323, TN-STK-2017/2018-0516)

 

7. liga SEVER – dospelí

 

19. kolo, FK Melčice-Lieskové – TJ Slovan Neporadza, ŠTK berie na vedomie nevycestovanie TJ Slovan Neporadza na MFS. Stretnutie bude doriešené podľa RS,SP a DP. (ID 84073, TN-STK-2017/2018-0522)

 

8. liga NM – dospelí

 

20. kolo, OŠK Slovan Beckov – TJ Družstevník Brunovce, ŠTK na základe SP čl. 36/2 schváli zmenu termínu MFS po doručení súhlasu súpera. (TN-STK-2017/2018-0524)

 

8. liga MY – dospelí

 

12. kolo, FC Bradlan Košariská – TJ Kopaničiar Chvojnica, ŠTK pre porušenie SP čl. 74/c odstupuje R Podmajerský  na doriešenie KR a upozorňuje FC Bradlan Košariská na dodržiavanie SP čl. 40/a. (TN-STK-2017/2018-0525)

 

6. liga – dorast

 

19. kolo, TJ Družstevník Ľuborča – TJ Družstevník Veľká Hradná, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 28.04.2018 o 13:30 hodine. (ID 496324, TN-STK-2017/2018-0515)

 

5. liga skupina „A“ – starší žiaci

 

14. kolo, Jednota Sokol Chocholná-Velčice – TFK Opatová, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v utorok 08.05.2018 o 10:30 hodine. (ID 496990, TN-STK-2017/2018-0521)

 

12. kolo, OFK Drietoma – TJ Tatran Bobot, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 25.04.2018 o 16:30 hodine. (ID 496834, TN-STK-2017/2018-0520)

 

4. liga – mladší žiaci

 

15. kolo, MŠK Slovan Trenčianske Teplice – SDŽ Melčice-Lieskové-Ivanovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v stredu 16.05.2018 o 17:30 hodine. (ID 496147, TN-STK-2017/2018-0517)

 

26. kolo, TJ Žihlavník Omšenie – SDŽ Melčice-Lieskové-Ivanovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v stredu 25.04.2018 o 17:00 hodine. (ID, 496187, TN-STK-2017/2018-0526)

 

Prípravky – SEVER I

 

18. kolo, TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá – OŠK Trenčianske Stankovce, ŠTK na základe SP čl. 36/2 schváli zmenu termínu MFS po doručení súhlasu súpera. (TN-STK-2017/2018-0527)

 

15. kolo, OFK Drietoma – TJ Slovan Dolná Súča, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v pondelok 30.04.2018 o 17:00 hodine. (ID 84088, TN-STK-2017/2018-0523)

 

Prípravky – SEVER II

 

05.05.2018 – SDP Soblahov – Mníchova Lehota, HP Soblahov

12.05.2018 – TJ Štart Svinná

19.05.2018 – TJ Slovan Trenčianska Turná

26.05.2018 – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie

02.06.2018 – TJ Tatran Bobot

 

 

Prípravky – JUH I

 

ŠTK pre porušenie RS A.2.m (DP čl. 64/1b) odstupuje AFC Nové Mesto nad Váhom a OK Častkovce na doriešenie DK. ŠTK vyzýva kluby nahlásiť termíny turnajov! (TN-STK-2017/2018-0528)

 

05.05.2018 –

12.05.2018 – OFK Čachtice

19.05.2018 – OŠK Podolie

26.05.2018 –

02.06.2018 –

09.06.2018 – OŠK Podolie

 

Prípravky – JUH II

 

21.04.2018 – OŠK Bošáca

28.04.2018 – PŠK Bzince pod Javorinou

05.05.2018 – ŠK Dolné Srnie

12.05.2018 – TJ Iskra Moravské Lieskové

26.05.2018 – FK 1972 Zemianske Podhradie

 

Prípravky – JUH III 

 

 

Kočovce FC 1959, ŠTK súhlasí s odohratím turnaja na HP v Hôrke nad Váhom.(ID 83976)

 

05.05.2018 – TJ Družstevník Hrádok, voľno FK Modrová

12.05.2018 – Kočovce FC 1959 – HP Hôrka nad Váhom, voľno TJ Družstevník Hrádok

19.05.2018 – TJ Zavažan Kálnica, voľno TJ Družstevník Považany

26.05.2018 – TJ Družstevník Považany, voľno TJ Zavažan Kálnica

02.06.2018 – FK Modrová, voľno Kočovce FC 1959

 

Prípravky – JUH IV

 

ŠTK pre porušenie RS A.2.m (DP čl. 64/1b) odstupuje MFK Stará Turá a OFK Vrbovce na doriešenie DK. (TN-STK-2017/2018-0529)

 

05.05.2018 – FK Bradlan Brezová pod Bradlom

12.05.2018 – SDP Krajné-Brestovec

19.05.2018 – OFK Vrbovce

26.05.2018 – MFK Stará Turá

02.06.2018 – FK Bradlan Brezová pod Bradlom

09.06.2018 – OFK Vrbovce

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 26.04.2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

 

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

 

Komisia rozhodcov  č.12  19. 04. 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.12 ZO DŇA 19.04.2018 KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude... čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č. 7 - 13. 04. 2018

Úradná správa č. 7.  OdK ObFZ Trenčín zo dňa  12.4.2018

 

 OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 12.4.2018 v Novom Meste n/V sa zaoberala odvolaním TJ Slovan Rovnosť Krajné voči rozhodnutiu Revíznej komisie ObFZ Trenčín ktorá odpovedala na námietky proti delegátom, priebehu a výsledkom Volebnej Konferencie ObFZ Trenčím konanej dňa 7.1.2018.

Rozhodnutie OdK:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OdK  ObFZ Trenčín na základe Stanov ObFZ Trenčín a vlastného Štatútu podľa článku 1 odstavec 2 nemá kompetenciu posudzovať ani riešiť rozhodnutia Revíznej komisie ObFZ Trenčín ako najvyššieho kontrolného orgánu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                     Emil Podhradský

                                                                                         Predseda Odvolacej komisie ObFZ

 

Výkonný výbor - program  č. 49 - 29. 03. 2018

Program VV Marec  2018.

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Kontrola uznesení.

3.     Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2018.

4.     Informácia o evidencii  pokút a správy Prevádzkového transparentného účtu za 2.2018.

5.     Prerokovanie a schválenie hlavného sponzora pre súťaže dospelých na Súťažný ročník 2018/2019.

6.     Prerokovanie a schválenie podpory projektu p. Jurča, Futbalová ročenka 2017/2018  ,,Oblastný futbal v kocke,, .

7.     Návrh KR na zaradenie p.Miroslava Neckára na NL DZ ObFZ Trenčín.

8.     Návrh Predsedu KR na možnosť rozhodovania stretnutí ObFZ Trenčín p. Miroslava Tarabusa.

9.     Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV.

10.  Rôzne .

-         Informácia zo zimného seminára rozhodcov.

-         Mimoriadna Konferencia ZsFZ.

-         Správa RK

-         Rokovací poriadok VV.

-         Mimoriadna Konferencia ZsFZ,11-tka roka. Zasadnutie VV ZsFZ.

-         Informácia zo stretnutia s klubmi ObFZ Senica, VIII.liga./21.3.2018/

11.  Záver.

 

 

Výkonný výbor - uznesenia  č. 46 - 29. 03. 2018

ZÁPISNICA č. 3/2018 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 26.3.2018 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý - podpredseda, Pavol Horeš -podpredseda, Ján Obeda, Ľubomír Horný, Jaroslav Ružička, Pavel Pristaš, Marek Koníček, Henrich Šálek, Anton Hlávek, Milan Dunajčík, Ján Burza

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo - sekretár, Ján Majtán - predseda RK,

 

Ospravedlnení : nikto

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . K navrhnutému programu padlo niekoľko doplňujúcich návrhov :

-         p. Anton Hlávek navrhol doplnil bod programu č.10 s názvom Návrh na doplnenie Súťažného poriadku

-         p. Ľubomír Horný navrhol viac bodov, ale po krátkej diskusii a vzájomnej dohode prerokovať niektoré body v ,,Rôznom,, navrhol doplniť program ako č. 11 o bod s názvom Prerokovanie bezúhonnosti členov orgánov ObFZ  Trenčín v zmysle Stanov ObFZ.

Hlasovanie o návrhu A.Hláveka : za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

Hlasovanie o návrhu Ľ. Horného : za : Gróf, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek,  proti : nikto zdržal sa : Horeš, Pristaš

 

Uznesenie č.31/3/2018 : VV schvaľuje program zasadnutia - s doplnením

     Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na poslednom zasadnutí VV dňa 26.2.2018 prijal VV 15 uznesení, z toho ani jedno uznesenie nemalo ukladaciu povinnosť. Jedným uznesením bol poverený predseda ObFZ, ktorý podá informáciu v bode rôzne.

-         VV nemal pripomienky

 K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2018

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Informoval členov VV, že všetky zberné faktúry boli zo strany klubov riadne a včas uhradené.

Uznesenie č.32/3/2018  : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2018

         Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

  K bodu 4. Informácia o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 2 /2018

Informáciu predniesol predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Informoval členov VV, že ObFZ Trenčín nevznikla povinnosť odvodu finančných prostriedkov na Prevádzkový a Transparentný účet.

 

Uznesenie č. 33/3/2018: : VV berie na vedomie informáciu o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 2/2018

          Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

    K bodu 5. Prerokovanie a schválenie hlavného sponzora pre súťaže dospelých na súťažný ročník 2018/2019

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o novom významnom partnerovi, ktorý bude podporovať ObFZ Trenčín. Niekoľko týždňové rokovania, ktoré absolvoval aj za účasti podpredsedu ObFZ Marcela Meravého a sekretára ObFZ Tomáša Vaňa sa pretavili do konečnej podoby a ich výsledkom je generálny partner zväzu spoločnosť Double Star. Spoločnosť otvára nové stávkové kancelárie a chce sa prezentovať najmä medzi športovou verejnosťou. Podpísaním zmluvy medzi ObFZ Trenčín a týmto partnerom sa začne vzájomná spolupráca, ktorá bude obsahovať nasledovné : Spoločnosť podporí ObFZ Trenčín významným finančným balíkom a za túto podporu bude požadovať od zväzu :

-          Umiestnenie reklamného baneru na každom štadióne, kde sa hrajú súťaže dospelých  ObFZ Trenčín

-          Umiestnenie loga spoločnosti na prednej časti dresov všetkých rozhodcov

-          Pomenovanie všetkých súťaží dospelých podľa spoločnosti - napr. Double star VI.liga Dospelí

Informácie predsedu ešte doplnil sekretár ObFZ Tomáš Vaňo a podpredseda Marcel Meravý. Následne v diskusii ostatní členovia VV prijali túto informáciu pozitívne a diskutovali ešte o detailoch tejto spolupráce. Zhodli sa na tom, že finančné prostriedky by mali byť investované do všetkých klubov a akou formou to bude predmetom ďalších rokovaní VV. Predseda ObFZ ešte doplnil informáciu aj o  rokovaní s  partnerom, ktorý by zase podporil naše mládežnícke súťaže, ale to je zatiaľ v štádiu rokovaní.

Uznesenie č. 34/3/2018: : VV schvaľuje hlavného sponzora pre súťaže dospelých na súťažný ročník 2018/2019 a poveruje predsedu ObFZ uzatvorením zmluvy

         Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6.   Prerokovanie a schválenie podpory projektu p. Martina Jurča Futbalová ročenka 2017/2018 ,,Oblastný futbal v kocke,,

Na minulom zasadnutí sa preberala táto spolupráca s p. Jurčom a predseda ObFZ mal ešte s p. Jurčom dorokovať niektoré pripomienky a návrhy členov VV. Stretnutie sa uskutočnilo a došlo k vzájomnej dohode. p.Jurčo akceptoval pripomienky a VV sa definitívne rozhodol podporiť tento projekt. Súčasťou dohody bolo aj to, že na každý klub ObFZ Trenčín bude táto ročenka venovaná v počte jeden kus zdarma.

 

Uznesenie č. 35/3/2018: : VV schvaľuje finančnú podporu projektu p. Jurča vo výške 1500,-euro.

      Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7.  Návrh KR na zaradenie p. Miroslava Neckářa na nominačnú listinu delegátov ObFZ Trenčín.

Nakoľko v minulom roku nebol p. Miroslav Neckář schválený Výkonným výborom na nominačnú listinu delegátov požiadal opäť Komisiu rozhodcov a delegátov o prerokovanie a jeho zaradenie. Nový Výkonný výbor sa ale opäť nestotožnil s týmto návrhom a p. Neckářa na nominačnú listinu DZ neschválil.

Hlasovanie o zaradení p. Neckára na NL DZ ObFZ Trenčín :

Za: Koníček, Horný, Hlávek, Ružička  Proti : Gróf, Obeda, Burza, Meravý zdržal sa : Šálek, Dunajčík, Pristaš, Horeš

Uznesenie č. 36/3/2018:  VV neschvaľuje p. Miroslava Neckářa na NL DZ ObFZ Trenčín

           Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8. Návrh predsedu KR na možnosť rozhodovania stretnutí ObFZ Trenčín p. Miroslava Tarabusa

Miroslav Tarabus ako člen disciplinárnej komisie nemôže podľa rozhodnutia nového VV rozhodovať v súťažiach ObFZ Trenčín. Nakoľko ako tajomník DK nemá v komisii hlasovacie právo, požiadala KR o prehodnotenie a schválenie možnosti rozhodovať M.Tarabusovi stretnutia ObFZ Trenčín. VV ale jednomyseľne tento návrh zamietol.

Uznesenie č. 37/3/2018:  VV neschvaľuje návrh predsedu KR o možnosti rozhodovanie stretnutí ObFZ Trenčín p. Miroslava Tarabusa

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9. Informácia o výsledkoch hlasovanie PR od posledného zasadnutia VV.

VV od posledného zasadnutia hlasoval formou Per rollam jeden krát.

Návrh Predsedu KR ObFZ Trenčín :

Návrh na doplnenie NL rozhodcov súťažný ročník 2017/2018, na základe úspešného absolvovania školenia rozhodcov ObFZ Trenčín dňa 2.3.2018 na Dopravnej akadémii v Trenčíne.

 

  1. Meno a Priezvisko: ONDREJECH ADRIÁN Vek: 18 Bydlisko : Pionierska 349/36, Čachtice Mail : ondrejech.adrian@centrum.sk
  2.  Meno a Priezvisko: MATEJOVIČOVÁ SANDRA Vek: 16 Bydlisko : Štvrtok n.V. 166 Mail : sandramatejovicov@gmail.com  
  3.  Meno a Priezvisko: DENDIS JÁN Vek: 33 Bydlisko : Osloboditeľov 853, Čachtice Mail : dendissaxo01@azet.sk

       4.    Meno a Priezvisko: CALTÍK PETER Vek: 20 Bydlisko : Štúrova 268/10, Myjava

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV.                                                          

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................11 členov VV ObFZ

 

Šálek,Horeš,Pristaš,Dunajčík,Burza,Gróf,Koníček,Horný,Ružička,Hlávek,Meravý

  1. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ
  3.  

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené

Uznesenie č. 38/3/2018:  VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 10. Návrh na doplnenie súťažného poriadku

Tento bod predložil člen VV p. Anton Hlávek, ktorý ho aj navrhol doplniť do programu. Jedná sa o zmenu v súťažnom poriadku SFZ v tretej časti v článku 11, kde by bol doplnený ako bod 5 nový bod, ktorý hovorí, že v prípade nerozhodného výsledku v stretnutí by sa kopali pokutové kopy v počte min. 5 pokutových kopov príp. viac až do rozhodnutia. V takomto prípade by víťaz získal 2 body a porazenému by zostal 1 bod za remízu. Podľa predkladateľa by to zvýšilo atraktivitu súťaží. Ostatní členovia VV prijali tento návrh  kladne a návrh schválili. Tento návrh bude následne zaslaný na prerokovanie VV SFZ.

Uznesenie č. 39/3/2018:  VV schvaľuje návrh na doplnenie SP a ukladá sekretárovi ObFZ odoslať materiál na prerokovanie VV SFZ.

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček,Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 11. Prerokovanie  bezúhonnosti členov orgánov ObFZ Trenčín v zmysle Stanov ObFZ Trenčín.

Predkladateľ tohto bodu p. Ľubomír Horný opätovne poukázal na porušenie Stanov ObFZ Trenčín zo strany VV ObFZ, nakoľko členovia VV nepreukázali svoju bezúhonnosť Výpisom z registra trestov. V diskusii väčšina členov VV namietala, že podpísali čestné prehlásenie o bezúhonnosti ešte pred voľbami na konferencii ObFZ a nie sú povinní predkladať tento výpis.  Takisto pri voľbe do orgánov  SFZ a ZsFZ členovia predkladajú iba čestné prehlásenie. Pán Ľubomír Horný tvrdí, že v Stanovách ObFZ je to však uvedené ako povinnosť a  trval na svojom návrhu. Takisto trval na tom, aby tento výpis z registra trestov predložili všetci členovia orgánov ObFZ Trenčín. Pán Horeš uviedol, že v Stanovách nie je táto skutočnosť uvedená ako povinnosť, ale ako spôsob preukázania bezúhonnosti. V tomto ohľade sa s ním stotožnil aj Preseda ObFZ Trenčín.

Uznesenie č. 40/3/2018:  VV ukladá predsedovi ObFZ Trenčín oznámiť členom orgánov ObFZ Trenčín dodržať články Stanov ObFZ č. 29/1b a 29/2       Termín : 4.4.2018

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Ružička, Hlávek, Koníček, Dunajčík, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 12. Rôzne

V bode rôzne si ako prvý zobral slovo predseda ObFZ a informoval :

-         o priebehu mimoriadnej konferencie ZsFZ, ktorá sa konala v Zlatých Moravciach a kde hlavným bodom bolo schválenie predsedu ObFZ Trenčín za člena VV ZsFZ. Konferencia Predsedu ObFZ jednohlasne schválila za člena VV ZsFZ. Po skončení konferencie sa konalo v priestoroch hotela Vion slávnostné vyhlásenie jedenástky roka ZsFZ. Jedenástku roka úspešne moderoval sekretár ObFZ Trenčín p. Vaňo.

-         o priebehu zasadnutia VV ZsFZ

-         o priebehu zimného seminára rozhodcov, ktorý mal veľmi dobrú úroveň a konal sa na Dopravnej akadémii v Trenčíne

-         o stretnutí so zástupcami klubov ObFZ Senica v súvislosti so spoločnou súťažou VIII.liga Myjava-Senica. Situácia je podobne ako u nás na Myjavskej strane pozitívne vnímaná a všetky Senické kluby sú tomuto naklonené a vítajú v rámci atraktivity súťaže toto spojenie

Kontrolór ObFZ Trenčín informoval o priebehu a výsledkoch kontroly účtovných dokladov, ktorú vykonali s Revíznou komisiou na zväze za účasti sekretára OBFZ. Všetci členovia VV dostali správu písomne a nikto nemal pripomienky

-         člen VV p. Ľubomír Horný informoval ako garant komisie mládeže a školského futbalu o zasadnutí tejto komisie. Ďalej poukázal na skutočnosť, že zmenu stanov na letnej konferencii si mal dať zväz odsúhlasiť SFZ

-         člen VV p. Jaroslav Ružička sa spýtal, či je alebo bude nejaká náhrada za p. Jána Liptáka v komisii rozhodcov na úseku delegátov. Ďalej dal podnet na ŠTK pre budúce obdobie, aby sa jasne definovalo v prípade zápasov prípraviek a mladších žiakov U13, ktorí hrajú na menších hracích plochách, či má byť označená resp. vyznačená stredová čiara a pokutové územie

-         člen VV p. Milan Dunajčík opätovne otvoril problematiku pokút udeľovaných DK 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutia VV bude v pondelok 23.4.2018 

 

V Trenčíne 26.3.2018  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ ,Ivan Gróf