Dnes oslavuje meniny Lívia zajtra Eleonóra       Utorok, 20. február 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Aktuálna úradná správa


ŠTK 2017-2018  č. 21 - 15. 02. 2018

Úradná správa ŠTK č. 21  zo dňa 15. februára 2018

 

Dôležité upozornenia

 

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje kluby, aby si skontrolovali schválené výnimky, zmeny termínov MFS a zmeny HP v systéme ISSF. V prípade nezrovnalostí je potrebné kontaktovať členov komisie.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že v zmysle RS ObFZ Trenčín, je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje funkcionárov o dôkladnú kontrolu registračných preukazov. V prípade, že RP stratili platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový RP.  

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje kluby, na nové zloženie komisie:

 

Predseda: Denis Poruban denisporuban95@gmail.com 0902 371 384

Podpredseda: Ján Truhlík jantruhlik@centrum.sk 0905 960 061

Tajomník ISSF: Dominik Kováčik dominik.kovacik4@gmail.com 0911 875 956

Členovia: Marek Baňár, Alex Gavenda, Štefan Šmatlák, Martin Markech 

 

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018. Žiadosti do nižšie uvedených termínov budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K žiadosti po tomto termíne bude zarátaný rokovací poplatok v súlade s RS ObFZ Trenčín.

 

7. liga JUH a SEVER dospelí – 28.02.2018

8. liga TN dospelí – 21.02.2018

8. liga NM dospelí – 28.02.2018

8. liga MY dospelí – 14.03.2018

6. liga dorast – 28.02.2018

4. liga, 5. liga starší žiaci, 4. liga mladší žiaci – 07.03.2018

 

6. liga – dospelí

 

Spartak Myjava „B“, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS na HP v Starej Myjave, okrem 16. a 17. kola. (ID 81998, TN-STK-2017/2018-0370)

 

16. kolo, Spartak Myjava „B“ – FK Horná Súča, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 12:00 hodine na HP s umelým povrchom štadióna Spartak Myjava. (ID 81998, TN-STK-2017/2018-0370)

 

17. kolo, Spartak Myjava „B“ – TJ Slovan Zamarovce, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 10:30 hodine na HP s umelým povrchom štadióna Spartak Myjava. (ID 81998, TN-STK-2017/2018-0370)

 

FK Turani, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s umelým povrchom štadióna Spartak Myjava. FK Turani je povinná v tomto prípade postupovať v súlade s RS ObFZ Trenčín. (ID 81982, TN-STK-2017/2018-0369)

 

16. kolo, FK Turani – TFK Opatová, ŠTK súhlasí s odohratím MFS o 15:00 hodine na ihrisku s umelým povrchom štadióna Spartak Myjava. (ID 471202, TN-STK-2017/2018-0374)

 

7. liga JUH – dospelí

 

FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s umelým povrchom. FK Bradlan Brezová pod Bradlom je povinná v tomto prípade postupovať v súlade s RS ObFZ Trenčín. (ID 81862, TN-STK-2017/2018-0367)

 

FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS vždy v sobotu a UHČ dospelých. (ID 81863, TN-STK-2017/2018-0368)

 

6. liga – dorast

 

FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s umelým povrchom. FK Bradlan Brezová pod Bradlom je povinná v tomto prípade postupovať v súlade s RS ObFZ Trenčín. (ID 81862, TN-STK-2017/2018-0367)

 

26. kolo, FK 1925 Pobedim – SDD Podolie Očkov, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 17.06.2018 o 14:30 hodine. (ID 471629, TN-STK-2017/2018-0371)

 

17. kolo, FK 1925 Pobedim – TJ Cementár Horné Srnie, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 15.04.2018 o 12:15 hodine. (ID 471622, TN-STK-2017/2018-0373)

 

25. kolo, FK 1925 Pobedim – FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 10.06.2018 o 14:30 hodine. (ID 471626, TN-STK-2017/2018-0372)

 

5. liga skupina „A“ – starší žiaci

 

FK Bradlan Brezová pod Bradlom, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s umelým povrchom. FK Bradlan Brezová pod Bradlom je povinná v tomto prípade postupovať v súlade s RS ObFZ Trenčín. (ID 81862, TN-STK-2017/2018-0367)

 

5. liga skupina „B“ – starší žiaci

 

SDŽ Turani-Polianka, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s umelým povrchom štadióna Spartak Myjava. SDŽ Turani-Polianka je povinná v tomto prípade postupovať v súlade s RS ObFZ Trenčín. (ID 81982, TN-STK-2017/2018-0369)

 

 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 22.02.2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

 

Komisia rozhodcov  č.6  08. 02. 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.6 ZO DŇA 08.02.2018 KR pozýva rozhodcov a delegátov súťaží OBFZ TN na zimný seminár , ktorý sa uskutoční dňa 2.3.2018 (piatok) od 17.00-21.00 v ... čítať celú správu

 

Výkonný výbor - program  č. 47 - 12. 02. 2018

Program zasadnutia VV ObFZ Trenčín, dňa 5.2.2018.

 

1.       Otvorenie a schválenie programu.

2.       Kontrola uznesení . -            Sekretár

3.       Vyhodnotenie Volebnej konferencie ObFZ Trenčín.

4.       Zrušenie komisie rozhodcov . Zrušenie  komisie delegátov zväzu.

5.       Vytvorenie Komisie rozhodcov a delegátov stretnutí ObFZ Trenčín.

6.       Voľba podpredsedov VV na návrh predsedu.

7.       Voľba predsedov odborných komisií .

8.       Schválenie vetovania rozhodcov na stretnutia klubu v súťažnom ročníku 2017/2018.

9.       Voľba členov DK.

10.   Voľba členov OdK.

11.   Voľba členov RK.

12.   Určenie gestorov odborných komisií.

13.   Informácia  o Volebnej Konferencii  ZsFZ. 

14.   Schválenie termínu školenia rozhodcov a delegátov zväzu.                                                                          

15.   Schválenie návrhu kandidátov do orgánov ZsFZ.

16.   Schválenie vypracovania novej webovej stránky ObFZ Trenčín.

17.   Rôzne, diskusia.

-          Školenie delegátov-certifikáty ZsFZ,

18.   Záver.

 

Výkonný výbor - uznesenia  č. 44 - 12. 02. 2018

ZÁPISNICA č. 1/18 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 5.2.2018 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý, Ľubomír Horný, Ján Obeda, Pavol Horeš, Milan Dunajčík, Ján Burza, Jaroslav Ružička, Marek Koníček, Henrich Šálek, Pavel Pristaš, Anton Hlávek,

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo - sekretár , Ján Majtán - predseda RK

 

Ospravedlnený: nikto

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Prvé zasadnutie novozvoleného VV otvoril predseda ObFZ p. Ivan Gróf . K predloženému návrhu programu predložil jednu zmenu a to : vypustiť z rokovania zasadnutia VV bod 10 - Voľba členov Odvk. Následne sa spýtal prítomných, či má niekto návrh na doplnenie programu zasadnutia.

p. Ľubomír Horný navrhol doplniť do programu zasadnutia bod s názvom : Návrh na vzdanie sa funkcie člena VV. Na otázku predsedu ObFZ že kto sa má vzdať zodpovedal, že to upresní v samotnom bode, pokiaľ bude odsúhlasený. Predseda dal následne hlasovať o tomto návrhu : Na začiatku rokovania nebol prítomný p. Šálek.

Výsledok hlasovania za : Meravý, Horný, Hlávek, Ružička, Koníček, Horeš, Obeda   proti : nikto  zdržal sa hlasovania : Gróf, Burza, Dunajčík, Pristaš.

Na schválenie je potrebný počet 8 hlasov - návrh nebol schválený.

Predseda dal hlasovať o programe ako celku s vypusteným bodom 10.

 

Uznesenie č.1/1/2018 : VV schvaľuje program zasadnutia - s pripomienkami

 Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ p.Tomáš Vaňo. Nakoľko sa konalo prvé zasadnutie v novom funkčnom období, aj v novom kalendárnom roku, sekretár zhodnotil všetky uznesenia za kalendárny rok 2017. Skonštatoval, že VV ObFZ Trenčín na svojich jedenástich zasadnutiach prijal 93 uznesení, z ktorých väčšina mala charakter - schvaľuje alebo berie na vedomie. Všetky uznesenia , ktoré mali ukladací charakter vyhodnotil ako splnené.

-      VV nemal pripomienky

            K bodu 3. Vyhodnotenie Volebnej konferencie ObFZ Trenčín

 

Volebnú konferenciu ObFZ Trenčín, ktorá sa konala 7.1.2018 zhodnotil predseda ObFZ Trenčín Ivan Gróf. Skonštatoval, že konferencia prebehla pokojne a zmysle všetkých platných noriem, predpisov a stanov ObFZ Trenčín.

V diskusii najskôr p. Jaroslav Ružička namietol niekoľko bodov : Najskôr spochybnil registráciu zmeny stanov na ministerstve vnútra a ich platnosť v čase konferencie. Predseda Ivan Gróf mu odpovedal a odvolal sa na článok 62/1 a 62/2 Stanov ObFZ Trenčín, ktorý konštatuje, že stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na konferencii ObFZ, čo bolo v tomto prípade 23.7.2017. Doplnil ho sekretár ObFZ, ktorý uviedol, že zmena stanov bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 29.12.2017, čiže v čase konania konferencie už bola zmena stanov aj riadne zaregistrovaná.

Ďalej p. Jaroslav Ružička poukázal na vzdanie sa funkcie člena VV ObFZ Trenčín p. Jána Obedu tesne pred volebnou konferenciou, čo považuje za neplatné, nakoľko člen VV sa podľa p. Ružičku môže vzdať len konferencii, ktorá ho zvolila. Odpovedal mu najskôr samotný p. Ján Obeda, ktorého doplnil sekretár ObFZ, ktorý vysvetlil celý postup ako boli tieto záležitosti konzultované s legislatívno-právnym oddelením SFZ. SFZ priznal medzeru v stanovách, ale vzdanie sa takouto formou je možné a takisto aj platné, preto bola účasť p. Jána Obedu na konferencii ako delegáta za Spartak Myjava vyhodnotená ako riadne platná. p. Ľubomír Horný dal námietku na prehodnotenie pravidiel pre delegátov konferencie pre budúce konferencie - nakoľko sa mu nezdá spravodlivé, aby sa volebnej konferencie zúčastňovali delegáti, ktorí nie sú členom konkrétneho klubu, ale boli delegátmi na základe splnomocnenia od štatutára konkrétneho klubu. Počas rokovania o tomto bode sa dostavil na rokovanie aj p. Šálek.

 

 

Uznesenie č.2/1/2018 : VV berie na vedomie vyhodnotenie volebnej konferencie

  Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

 

   K bodu 4. Zrušenie komisie rozhodcov a zrušenie komisie delegátov zväzu

VV prerokoval zrušenie komisií rozhodcov a delegátov. Dôvodom tohto bodu je malý  počet delegátov ObFZ Trenčín a VV sa zhodol na tom, že riadenie delegátov bude v takomto modely efektívnejšie a pružnejšie. Tento model riadenia je aj v ZsFZ.

Uznesenie č.3/1/2018  :  VV schvaľuje zrušenie komisie rozhodcov a komisie delegátov. 

    Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 5.  Vytvorenie komisie rozhodcov a delegátov stretnutí ObFZ Trenčín

 

V nadväznosti na predchádzajúci bod, prerokoval VV vytvorenie jednej spoločnej komisie rozhodcov a delegátov, kde podpredseda komisie bude zároveň vedúci úseku delegátov.

 

 

Uznesenie č. 4/1/2018  VV schvaľuje vytvorenie komisie rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín

 

   Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

 

    K bodu 6.  Voľba podpredsedov VV na návrh predsedu ObFZ Trenčín

Predseda ObFZ v zmysle Stanov ObFZ Trenčín,Článok 47, bod 5, navrhol Výkonnému výboru na schválenie svojich podpredsedov na nadchádzajúce volebné obdobie.  Za okres Myjava p. Pavla Horeša a za okres Trenčín p. Marcela Meravého. V diskusii namietal p. Anton Hlávek, že bývalo v minulosti zvykom, že za  podpredsedov sú navrhnutí tí členovia VV, ktorí získali v rámci svojich okresov najviac hlasov na Volebnej konferencii. Predseda ObFZ vysvetlil, že návrh na podpredsedov je jednou z jeho mála výlučných kompetencií a navrhnutí kandidáti majú jeho plnú dôveru.  

Uznesenie č. 5/1/2018  : VV volí na návrh predsedu ObFZ podpredsedov ObFZ Trenčín p. Pavla Horeša a p. Marcela Meravého

 

 Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Koníček, Proti : nikto  Zdržal sa : Ružička, Hlávek

 

K bodu 7. Voľba predsedov odborných komisií

Predseda ObFZ predniesol návrh na predsedov komisií pri ObFZ Trenčín.

Návrh : predseda ŠTK : Denis Poruban

             predseda KR a DS : Tomáš Gajdoš

             predseda KMaŠF :  Jozef Hilčík

            predseda TMK : Tibor Grófik

V diskusii p. Anton Hlávek a p. Jaroslav Ružička vyjadrili pochybnosti na predsedu ŠTK p.Porubana, či mu nechýbajú dostatočné skúsenosti na takúto funkciu. p. Jaroslav Ružička vyjadril veľký nesúhlas s návrhom na predsedu KMaŠF p. Hilčíka. p.Milan Dunajčík sa spýtal p. Ružičku, či má nejaký iný návrh, keď sa mu tieto návrhy nepozdávajú. Pán Ružička neodpovedal.

 

Uznesenie č. 6/1/2018 : VV volí za predsedov komisií ObFZ Trenčín :

Predseda ŠTK : Denis Poruban

Predseda KR a DS : Tomáš Gajdoš

Predseda KM a ŠF : Jozef Hilčík

Predseda TMK : Tibor Grófik

Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Meravý, Horný, Koníček, Proti : nikto  Zdržal sa : Ružička, Hlávek

 

K bodu 8. Schválenie vetovania rozhodcov na stretnutia klubu v súťažnom ročníku 2017/2018.

Do 28.2.2018 môžu všetky kluby formou podania na Komisiu rozhodcov cez ISSF systém vetovať rozhodcov, ktorých si neželajú, aby boli delegovaní na ich  stretnutia jarnej časti 2017/2018. Vetovanie sa týka všetkých vekových kategórií. Klub môže vetovať max. 2 R z ObFZ Trenčín, jedného R ZsFZ a SFZ - maximálne však spolu troch rozhodcov.

Uznesenie č. 7/1/2018 : VV  schvaľuje vetovanie rozhodcov klubom na stretnutia klubu, vo všetkých vekových kategóriách, v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

  Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

 

K bodu 9.  Voľba členov Disciplinárnej komisie.

VV na návrh predsedu DK p. Dušana Málika prerokoval návrh na členov DK ObFZ Trenčín. V diskusii p. Anton Hlávek navrhol, aby neboli členmi DK žiadni rozhodcovia. Členovia sa k jeho návrhu jednomyseľne pridali a rozhodli o tom, že navrhnutý Michal Ševčík nebude členom DK. V prípade Miroslava Tarabusa, ktorý v minulom volebnom období zastával funkciu tajomníka DK, rozhodli členovia VV na návrh predsedu ObFZ o tom, že p. Miroslav Tarabus bude naďalej tajomníkom DK avšak bez hlasovacieho práva a možnosti rozhodovať stretnutia v súťažiach ObFZ Trenčín

Uznesenie č. 8/1/2018 : VV  volí za členov DK :

- Romana Šišovského ( Opatová nad Váhom )

- Mariána Babulica ( Krajné )

- Antona Jakúbeka ( Trenčianska Teplá )

-  Jána Dreveňáka  ( Veľké Bierovce )

a Miroslava Tarabusa za tajomníka komisie bez práva hlasovať.

  Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

Uznesenie č. 9/1/2018 : VV  neschvaľuje p. Michala Ševčíka za člena DK

  Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 10.  Voľba členov Revíznej komisie

VV prerokoval a schválil na návrh kontrolóra ObFZ Trenčín p. Jána Majtána členov Revíznej komisie.

Uznesenie č. 10/1/2018 : VV volí za členov Revíznej komisie ObFZ Trenčín

p. Miroslava Jašku ( Trenčín ) a p. Sylviu Záhorovú ( N.Mesto )

  Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 11.  Určenie gestorov odborných komisií

Uznesenie č. 11/1/2018 : VV určuje za gestorov odborných komisií ObFZ Trenčín :

ŠTK : Marek Koníček   KR a DS : Ján Burza a Henrich Šálek  TMK : Jaroslav Ružička   KMaŠF : Ľubomír Horný

 Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 12. Informácia o Volebnej konferencii ZsFZ

Informáciu z priebehu konferencie ZsFZ, ktorá sa konala 12.1.2018 v Nitre predniesol členom VV sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo

VV nemal pripomienky

Uznesenie č. 12/1/2018 : VV berie na vedomie informáciu z konferencie ZsFZ

   Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 13. Schválenie termínu školenia rozhodcov a delegátov zväzu

Uznesenie č. 13/1/2018 : VV schvaľuje termín konania školenia R a D ObFZ Trenčín na deň 2.3.2018 v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne

   Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 14. Schválenie kandidátov do orgánov ZsFZ

VV prerokoval návrh kandidátov do orgánov ZsFZ. p. Ľubomír Horný navrhol namiesto p. Denisa Porubana do ŠTK ZsFZ p. Petra Sokola. Položil otázku, či p. Denis Poruban nebude mať toho veľa, nakoľko by bol aj predseda ŠTK ObFZ aj člen ŠTK ZsFZ. Za sedemročnú prácu vo funkcii predsedu ŠTK navrhol do tejto funkcie p. Petra Sokola. Ďalej p. Ľubomír Horný navrhol do funkcie člena KR ZsFZ namiesto Tomáša Gajdoša p. Vladimíra Kováča. VV tieto návrhy neschválil a tak sa hlasovalo o pôvodnom návrhu. 

Člen VV p. Jaroslav Ružička opäť namietal voči osobe p. Jozefa Hilčíka, ale nenavrhol alternatívu.

Uznesenie č. 14/1/2018 : VV schvaľuje návrh kandidátov do orgánov ZsFZ

Člen ŠTK ZsFZ : Denis Poruban

Člen KR ZsFZ : Tomáš Gajdoš

Člen KM a ŠF : Jozef Hilčík

Člen Revíznej komisie ZsFZ : Tomáš Vaňo

   Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

K bodu 15. Schválenie vypracovania novej webovej stránky ObFZ Trenčín

Nakoľko webová stránka ObFZ Trenčín už má svoju históriu, zaoberali sa členovia VV jej modernizáciou. Stránka má obmedzenú kapacitu, nedajú sa do nej vkladať aktuálne fotografie a potrebuje výraznú zmenu a optimalizáciu. VV poveril touto úlohou podpredsedu VV p. Marcela Meravého, ktorý má na najbližšom VV informovať o možnostiach vytvorenia novej stránky ObFZ, či už prostredníctvom Futbalnetu, alebo modernizáciou našej stránky.

Uznesenie č. 15/1/2018 : VV schvaľuje vypracovanie novej webovej stránky ObFZ Trenčín a ukladá podpredsedovi ObFZ p. Marcelovi Meravému do najbližšieho zasadnutia VV zabezpečiť prezentáciu ponúk.

   Hlasovanie : Za : Gróf, Dunajčík, Burza, Pristaš, Šálek, Horeš, Obeda, Ružička, Meravý, Horný, Koníček, Hlávek  Proti : nikto  Zdržal sa : nikto

 

K bodu 16. Rôzne

-      Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval členov VV o niektorých jeho aktivitách nasledovne.

-      7.12.2017, účasť na koncoročnom večierku SFZ, Bratislava spoločne so Sekretárom.

-      10.12.2018-účasť na vyhodnotení trénerského kurzu v Trenčíne.

-      12.1.2018-Nitra,konferencia ZsFZ, Pristaš,Koníček,Podhradský,Vaňo

-      14.1.2018-TN, turnaj dorasty,hala,

-      21.1.2018-Svinná, hala,Turnaj ObFZ dorasty.

-      28.1.2018-TN,Turnaj dorasty, organizátor TJ Bošáca,

-      28.1.2018-Bzince, Výročná členská schôdza,

-      2.2.2018-Senec, Konferencia SFZ

-      3.2.2018-Trenčín,Turnaj Prípraviek, hala

-      Členovia VV p. Jaroslav Ružička a Ľubomír Horný sa kriticky vyjadrili k niektorým faktom. Vzdanie sa odmeny predsedu ObFZ voči klubom ktoré nemajú mládežnícke mužstvo označili za netransparentné a nezákonné. p. Horný poukázal na netransparentnosť a zatajovanie niektorých rokovaní p. predsedu, čo mu predseda ObFZ vyvrátil a vysvetlil./Rokovanie s p.Jurčom-dohoda s p. Jurčom o zaradení dorokovania na 2. rokovanie VV v roku 2018./,/p. Görögová, rokovanie je otvorené ,návrhy p.Geregovej boli z pohľadu predsedu nevýhodné/rokovania sú otvorené.  p. Ružička sa spýtal prečo nebola do VV zaradená žiadosť p .Neckára na zaradenie na listinu delegátov ObFZ.  Predseda mu vysvetlil legislatívne postupy s tým že p. Neckář môže byť zaradený na nominačnú listinu delegátov až po schválení komisie R a DS a na návrh jej predsedu. 

-      Člen VV p. Milan Dunajčík opätovne zdôraznil nutnosť zrušenia pokút udeľovaných DK v jesennej časti. 

Na záver predseda ObFZ poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie VV. Najbližšie zasadnutie VV bude 26.2.2018

V Trenčíne 5.2.2018  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ ,Ivan Gróf