Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 8 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Aktuálna úradná správa


DK 2017-2018  č. 32 - 21. 06. 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA DK č. 32 zo dňa 21.júna 2018

 

Pozastavenie výkonu športu     NEPODMIENEČNE (71/1, 71/3a, 9/1,2) od 22.6.2018

U277   Igor Pszota (1294577)   Spartak Myjava   6.liga dospelí  1s.s.N (37/3) 

Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 22.6.2018 do  3.8.2018.

U278   Filip Lachký (1282196)   OŠK Selec   6.liga dorast 2 s.s.N (37/3).  Priťažujuca okolnosť, podla čl.36/2a.

 

Pozastavenie výkonu športu NEPODMIENEČNE (71/1, 71/3a,b, 9/1,2) od 22.6.2018

U279   Ján Suchý (1207668)   TJ Slovan Dolná Poruba   7.liga sever 3 s.s.N (45/1.2a).  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U280   Ondrej Kožej (1183157)   )   TJ Tatran Bobot   8.liga TN, 2mesiace  N a pokutu 50€  (48/1c,2b)    Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U281   Jaroslav Žingor (1159033)   TJ Klas Nová Bošáca  8.liga NM 3 s.s. N (48/1a,2a) a pokutu 50€.                                                                                                                               

  

Disciplinárna sankcia

pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie NEPODMIENEČNE za 5x(9x) ŽK (čl.17,37/5a) od 22.6.2018, poplatok 10€ (RS B.18.c/e).

U282  Martin Kyselica (1159468)   TJ Inovec Trenčianske Jastrabie   6.liga dospelí Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U283  Rastislav Hájek (1084275)   OŠK Selec  7.liga sever dospelí  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U284   Marek Sekula (1256175)   TJ Cementár Horné Srnie   7.liga sever dospelí  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U285   Samuel Kňazský (1303416)   TJ Slovan Rovnosť Krajné  7.liga juh dospelí   Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U286   Jakub Ševčík (1227225)   TJ Štart Svinná  8.liga TN dospelí  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U287   Marek Husák (1298746)   TJ Tatran Bobot   8.liga TN dospelí  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U288   Adam Koreň (1253381)   TJ Tatran Bobot   8.liga TN dospelí  Podľa čl.17/8 DK prerušuje výkon disciplinárnej sankcie od 15.6.2018 do  3.8.2018.

U289   Erik Harmady (1298614)   PŠK Bzince pod Javorinou  6.liga dorast U19 

 

OZNÁMENIE

U290 DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný za 5xŽK, 9xŽK, 12xŽK, 15xŽK môže podľa DP čl.37 odsek 6 do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2018/2019. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárne opatrenie - pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť.

Žiadosť je potrebné označiť názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI", a doručiť v stanovenej lehote na elektronického podania na Disciplinárnu komisiu ObFZ Trenčín. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné:

Dospelí: 50 €

Dorast: 30 €

Žiaci: 5 €

UPOZORNENIE

DK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ(spravidla vo štvrtok) do 12:00 hod.

Podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú prerokované!

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 28.6.2018.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (čl. 84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa DP čl.83.

Dušan Málik predseda DK ObFZ.

 

ŠTK 2017-2018  č. 39 - 21. 06. 2018

Úradná správa ŠTK č. 39 zo dňa 21. jún 2018

 

Dôležité upozornenia

 

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

 

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

 

ŠTK oznamujeme, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie. Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

 

ŠTK upozorňuje kluby spadajúce do pôsobnosti ObFZ Trenčín (t. j. aj tie čo hrajú v súťažiach ZsFZ) na znenie čl. 17/6 SP SFZ (záujem o zaradenie družstva do nižšej súťaže, resp. neprihlásenie družstva).

 

ŠTK upozorňuje kluby, na povinnosť zaslať  formulár pre spracovanie Adresára klubov do Rozpisu súťaže 2018/2019. Formulár je k dispozícií v Pokynoch k zaradeniu družstiev do súťaží ObFZ Trenčín.

 

ŠTK upozorňuje kluby, že prihlášky do súťaže je potrebne podať do 25.06.2018 23:59 hod!

 

ŠTK oznamuje, že AKTÍV KLUBOV sa bude konať v sobotu 07.07.2018 od 8:30 hodiny v priestoroch ObFZ Trenčín (Mestská športová hala na Sihoti).

 

Pokyny k zaradeniu družstiev do súťaží ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2018/2019:

http://obfz-trencin.futbalnet.sk/spravy/pokyny-k-zaradeniu-druzstiev-do-sutazi-obfz-trencin-v-sutaznom-rocniku-2018-2019

 

 

6. liga dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

29. kolo, TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK berie na vedomie úhradu TJ Inovec Trenčianske Jastrabie v prospech TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce.(TN-STK-2017/2018-0680)

 

7. liga JUH dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

25. kolo, MFK Stará Turá „B“ – ŠK Dolné Srnie, ŠTK berie na vedomie úhradu ŠK Dolné Srnie v prospech MFK Stará Turá „B“. (TN-STK-2017/2018-0681)

 

7. liga SEVER dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

8. liga TN dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

8. liga NM dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

8. liga MY – dospelí

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

4. liga – starší žiaci

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

5. liga skupina „A“ – starší žiaci

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

5. liga skupina „B“ – starší žiaci

 

19. kolo, FK Askoll Potvorice – OFK Trenčianske Bohuslavice, ŠTK berie na vedomie úhradu OFK Trenčianske Bohuslavice v prospech FK Askoll Potvorice. (TN-STK-2017/2018-0682)

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

4. liga – mladší žiaci

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

Prípravky

 

ŠTK schvaľuje, v zmysle SP čl. 23/e, f výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev v súťaži.

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 28.06 .2018.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

 

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

 

Komisia rozhodcov  č.18  07. 06. 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.18 ZO DŇA 07.06.2018 KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude... čítať celú správu

 

Výkonný výbor - program  č. 51 - 04. 06. 2018

Program zasadnutia VV Máj 2018.

 

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Kontrola uznesení.

3.     Schválenie zlúčenia 8.líg Senica a Myjava.

4.     Prerokovanie a schválenie postupov rozhodcov do súťaží ZsFZ.

5.     Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.4.2018.

6.     Informácia o evidencii  pokút a správy Prevádzkového transparentného účtu za 4.2018.

7.     Oboznámenie o výsledku hlasovania PR v období medzi dvoma zasadnutiami VV.

8.     Schválenie miesta a termínu záverečného turnaja prípraviek a turnaja víťazov starších žiakov

9.     Rôzne. /RS 2016-2017, zaviazať predsedu ŠTK o predloženie na budúci VV a termínová listina/, / /návrh zaradenia družstiev do súťaží najneskôr 14 dní pred vylosovaním.

10.  Záver. 

 

Výkonný výbor - uznesenia  č. 48 - 04. 06. 2018

ZÁPISNICA č. 5/2018 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 29.5.2018 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý - podpredseda, Pavol Horeš -podpredseda, Ján Obeda, Jaroslav Ružička, Pavel Pristaš, Marek Koníček, Henrich Šálek, Anton Hlávek, Ľubomír Horný, Ján Burza

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo - sekretár, Ján Majtán - predseda RK - kontrolór ObFZ

 

Ospravedlnený : Milan Dunajčík

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce návrhy.

Uznesenie č.48/5/2018 : VV schvaľuje program zasadnutia - bez pripomienok

     Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Ružička, Hlávek, Koníček, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : Horný

 

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na poslednom zasadnutí VV dňa 23.4.2018 prijal VV 7 uznesení - jedno uznesenie malo ukladaciu povinnosť voči TMK - toto uznesenie bolo splnené.

-         VV nemal pripomienky

 K bodu 3. Schválenie zlúčenia 8 líg - Senica a TN-Myjava

 

Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval členov VV o finálnom stretnutí zástupcov ObFZ Trenčín a Senica, ktoré sa konalo za účasti početných delegácii z obidvoch zväzov v Senici. Na tomto stretnutí sa za účasti predsedov odborných komisií doladili podrobné detaily tejto spoločnej súťaže, vytvorili sa všetky potrebné podmienky a uzatvorili dohody tak, aby táto spoločná súťaž naplnila pozitívne očakávania obidvoch strán.  

Prítomní za ObFZ Trenčín :

Gróf Ivan-Predseda ObFZ .

Horeš Pavol-Podpredseda ObFZ.

Obeda Ján-Člen VV ObFZ

Poruban Denis-Predseda ŠTK ObFZ

Hulínek Tomáš, Predseda KR ObFZ

Málik Dušan-Predseda DK ObFZ.

Prítomní za ObFZ Senica.

Guček Miroslav, Predseda ObFZ Senica                                                                               Peter Koprla, Podpredseda ObFZ Senica

Členovia VV:

Peter Biskupič 

Dušan Manďák

Jozef Šedivý

Rastislav Španka

Ľuboš Rybár

Ľuboš Štora, Predseda DK ObFZ

Marián Bašnár,Predseda KR ObFZ

Jozef Rosa, Predseda ŠTK ObFZ

 

  Na spoločnom stretnutí funkcionárov ObFZ Senica a ObFZ Trenčín dňa 24.4.2018 boli dohodnuté nasledujúce podmienky zlúčenia súťaží uvedených VIII.líg v súťažnom ročníku 2017/2018.

1.     Kluby zostanú členmi ObFZ podľa územnej príslušnosti.

2.     ŠTK bude riadená ObFZ Trenčín. US ŠTK ObFZ Trenčín prevezme ŠTK ObFZ Senica .

3.     DK bude riadená ObFZ Senica. US DK Senica, prevezme DK Trenčín.

4.     KR-rozhodcov bude delegovať vždy ten ObFZ, na ktorého území sa stretnutie odohrá.

5.     Matrične budú podliehať kluby podľa príslušnosti k ObFZ.

6.     Všetky poplatky a pokuty budú nasmerované na príslušný ObFZ, ktorého mužstva sa poplatok resp. pokuta týka.

 

Uznesenie č.49/5/2018  : VV schvaľuje zlúčenie 8.líg Senica - TN-Myjava pre súťažný ročník 2018/2019

         Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Ružička, Hlávek, Koníček, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : Horný

 

  K bodu 4. Prerokovanie a schválenie postupov rozhodcov do súťaží ZsFZ

VV sa zaoberal v tomto bode návrhom KR na postup R do súťaží ZsFZ. Niektorým členom VV sa nepozdával výber postupujúcich R, čo vyjadrili aj v hlasovaní, ale iný návrh nikto nepredložil a tak VV podporil návrh Komisie rozhodcov.

 

Uznesenie č. 50/5/2018: : VV schvaľuje postup rozhodcov do súťaží ZsFZ :

1.     Matúš Rigó   2. Tadeáš Vaňo   3. Ján Vido

          Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Koníček,  Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto zdržal sa : Horný, Hlávek, Ružička.

 

    K bodu 5. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.5.2018

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Informoval členov o meškajúcich kluboch ako aj o chybičke SFZ, kde sa zlým spárovaním faktúry stal z klubu FK 1925 Pobedim neplatič - napriek tomu, že včas uhradil potrebnú sumu. Situácia sa vyriešila - SFZ po komunikácii so sekretárom ObFZ uviedol všetko na pravú mieru k spokojnosti všetkých strán. 

Uznesenie č.51/5/2018  : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.5.2018

         Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Ružička, Hlávek, Koníček,  Burza, Šálek, Pristaš, Horný  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 6. Informácia o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 4 /2018

Informáciu predniesol predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Informoval členov VV, že ObFZ Trenčín nevznikla povinnosť odvodu finančných prostriedkov na Prevádzkový a Transparentný účet.

 

Uznesenie č. 52/5/2018: : VV berie na vedomie informáciu o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 4/2018

          Hlasovanie :  za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Ružička, Hlávek, Koníček, Burza, Šálek, Pristaš, Horný  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 7.  Informácia o výsledku hlasovanie PR od posledného zasadnutia VV

VV medzi aprílovým a májovým zasadnutím rozhodoval v hlasovaní PR jeden krát :

Návrh Predsedu KR ObFZ Trenčín :

Návrh na doplnenie člena KR ,

1.     Meno a Priezvisko: Maraz Peter, Rozhodca 5.ligy.

 

Hlasovania sa zúčastnilo   8 členov VV. 

                                                               

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................8 členov VV ObFZ

 

Horeš,Pristaš,Dunajčík,Burza,Gróf,Koníček,Meravý,Obeda.

 

  1. Formou ,,neschvaľujem" hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ

 

 

  1. Formou ,,zdržujem sa" hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

 

 

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

 

Uznesenie č. 53/5/2018:  VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV

           Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Koníček, Burza, Šálek, Pristaš  proti : nikto  zdržal sa : Ružička, Hlávek, Horný

K bodu 8. Schválenie miesta a termínu záverečného turnaja prípraviek a turnaja víťazov starších žiakov

Záverečný finálový turnaj prípraviek sa bude konať 16.6.2018 vo futbalovom areály v Záblatí. Trenčiansky futbalový klub Záblatie sa ako jediný klub z okresu Trenčín prihlásil k organizácii tohto turnaja, ktorý sa bude hrať na štyroch hracích plochách. Sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo informoval o významnej podpore tohto turnaja zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa tak bude hrať o pohár predsedu TSK. Ocenené budú všetky zúčastnené kluby a možnosť prihlásenia sa na tento turnaj bude do 4.6.2018. Po športovej stránke ho bude zastrešovať KM a ŠF a ŠTK ObFZ Trenčín. Turnaj víťazov starších žiakov sa bude hrať 23.6.2018 a tento zorganizuje spoločne s ObFZ druhý Trenčiansky klub - Opatová nad Váhom - ako víťaz 5.ligy sk.A. Okrem nich sa ho zúčastnia prvý dvaja zo 4.ligy a víťaz 5.ligy sk.B. 

Uznesenie č. 54/5/2018:  VV schvaľuje miesto a termín záverečného turnaja prípraviek - Záblatie 16.6.2018

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Koníček, Horný, Burza, Šálek, Pristaš, Ružička, Hlávek  proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č. 55/5/2018:  VV schvaľuje miesto a termín turnaja víťazov starších žiakov - Opatová nad Váhom 23.6.2018

        Hlasovanie: za : Gróf, Horeš, Obeda, Meravý, Koníček, Horný, Burza, Šálek, Pristaš, Ružička, Hlávek  proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9.Rôzne

-         Hlavnou témou bodu rôzne bol návrh Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2018/2019. Členovia VV za prítomnosti predsedu ŠTK p. Denisa Porubana prešli bod po bode celý návrh rozpisu a prerokovávali ho takmer 3 hodiny. Konečná verzia by mala byť schválená na najbližšom zasadnutí VV

-         Člen VV p. Jaroslav Ružička mal niekoľko kritických pripomienok smerom k vedeniu ObFZ :

1.     Prečo bol predseda ŠTK na superkontrole? Podľa neho predseda ŠTK nie je oprávnený chodiť na úradný dohľad.

Predseda mu odpovedal, že ho osobne poslal na superkontrolu.

2.     Prečo je predseda ObFZ vo všetkých komisiách    ObFZ aj tajomník

                                                                           Odpoveď predsedu: Po skúsenostiach z minulých období/napr. hromadné vzdanie sa funkcií členov a Predsedu ŠTK/, je nutnosť mať prístupy do komisií, aby sa takéto prípady dali riešiť operatívne.Pre predsedu to má informatívny charakter.. Žiadnym  spôsobom nevstupuje do zápisov a podaní.

3.     Ako sa doriešilo stretnutie Z.Podhradie - D.Sŕnie, kde bolo v zápise uvedených na strane domácich 6. striedaní ? Podľa neho sa to zamietlo pod koberec.

Odpovedal Predseda ŠTK: Prípad sa vyriešil v zmysle noriem a podľa dostupných podkladov. Nikto sa v dobe na odvolanie neodvolal, prípad je uzavretý.

-         Člen VV p. Anton Hlávek spochybnil rozhodnutie DK vo veci odvolania sa klubu Nová Ves n/Váhom za odpustenia zvyšku trestu hráčovi. Podľa neho je to nesprávny postup - odvolať sa má samotný hráč a nie klub. Postup DK v tomto prípade považuje za nesprávny.

-         Člen VV p. Ľubomír Horný opäť otvoril tému Výpisov z registrov trestov. Nakoľko na minulom zasadnutí VV nebol prítomný, nepáči sa mu postup VV, ktorý schválil Výklad stanov v tomto bode. Ďalej spochybnil delegátske postavenie predsedu ObFZ p. Ivana Grófa, kde tvrdil že ako predseda ObFZ nesmie vykonávať funkciu delegáta v súťažiach ObFZ Trenčín.

-         predsedovi nezakazuje žiadna norma vykonávanie delegáta na stretnutí.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutia VV bude v utorok 3.7.2018 

 

V Trenčíne 28.5.2018  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf