Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 6 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Výkonný výbor


správa č.: 120. januára 2011

ZÁPIS ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN KONANÉHO DňA 17.1.2011. U 1- Ukladá sa predsedovi zväzu aktualizovať stanovy ObFZ v zmysle dodatkov č.1 a 2 na webovej stránke Ob...


správa č.: 214. februára 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU KONANÉHO 11.2.2011 V TRENČÍNE. U 5. – VV ukladá p. Horešovi vypracovať „Dohodou o pracovnej činnosti“ pre rozhodcov a delegátov v zmysle pa...


správa č.: 315. augusta 2011

ZÁPIS z Výkonného výboru ObFZ Trenčín, konaného dňa 7. marca 2011 v Trenčíne U 9. VV schvaľuje odstránenie nedostatkov zo správy RK zo dňa 9.2.2011 U 10. VV schv...


správa č.: 415. augusta 2011

Z Á P I S – Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 4. APRÍLA 2011 V TRENčÍNE U 14 VV schvaľuje ukončenie zmluvy dohodou s p. Samákom k 30.6.2011 U 15 VV s&uacut...


správa č.: 515. augusta 2011

U Z N E S E N I E Z ROKOVANIA VV – JEDNOMYSEľNÉ SCHVÁLENIE. U 19 VV schvaľuje finančnú čiastku pre plánované turnaje KM a ŠF pre starších žiakov a dorast v celkovej sume 400 &eu...


správa č.: 615. augusta 2011

UZNESENIA Z ROKOVANIA VV U 27 Družstvá, ktoré nebudú mať na vyžrebovaní doklad o zaplatení všetkých podlžností voči ObFZ Trenčín,alebo iným FO,FK budú zaraden&ea...


správa č.: 715. augusta 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN KONANÉHO 8.AUGUSTA 2011 V TRENčÍNE U34 VV schvaluje 14 rozhodcov pre vedenie MFZ MO muži – 2011-12 U35 VV schvaluje zaradiť do nominačnej list...


správa č.: 816. septembra 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 12.9.2011V TRENčÍNE: U38. VV ukladá podpredsedovi VV p. Horešovi predložiť písomne zoznam dlžnikov - neplatičov za DO ...


správa č.: 913. októbra 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 10.10.2011 V TRENčÍNE: U 40. Na základe zistených nových skutočností VV odstupuje žiadosť FO Priepastné n...


správa č.: 1021. novembra 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 21.11.2011 V TRENčÍNE: U 43. VV berie na vedomie predložené správy ŠTK, DK, KR, KR-KD. U 44. VV schvaľuje aktív fun...


správa č.: 1114. decembra 2011

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 12.12.2011 V TRENčÍNE: U 49. VV prijal finančnú správu s pripomienkami a ukladá p.Fabovej opravenú správu posl...


správa č.: 1220. januára 2012

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 16.1.2012 V TRENčÍNE: U 52. VV SCHVAľUJE PREDLOžENÝ PLÁN PRÁCE VV NA I. POLROK 2012. U 53. VV ukladá predsedov...


správa č.: 1313. februára 2012

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 16.1.2012 V TRENčÍNE: U 55. VV ukladá predsedom jednotlivých odborných komisií ObFZ Trenčín vypracovať &Scaro...


správa č.: 1416. marca 2012

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 12.3.2012 V TRENčÍNE: U 58. VV ukladá podpredsedvi VV p. Horešovi zrušiť účet pre delegované osoby 231343425...


správa č.: 1517. apríla 2012

UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ TRENčÍN, KONANÉHO DňA 17.4.2012 V TRENčÍNE: U 62. VV schvaľuje termínovú listinu 2012-2013 U 63. VV schvaľuje podmienky štartu zlúčen&...