Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 9 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 11 zo dňa 14. decembra 2011


Uznesenia z Výkonného výboru ObFZ Trenčín, konaného dňa 12.12.2011 v Trenčíne:

U 49. VV prijal finančnú správu s pripomienkami a ukladá p.Fabovej opravenú správu poslať meilom členom VV.

Termín : 14.12.2011

U 50. VV ukladá podpredsedovi pre ekonomiku p.Horešovi do 31.12.2011 vysporiadať všetky poplatky FO a dlžne peniaze 1.513,83 Eur budú uhradené z účtu ObFZ TN Sl.spor.

Zodpovedný: p.Horeš 

U 51. VV nariaďuje zriadiť podúčet k účtu v Slov.sporiteľni vTrenčíne.ktorý bude výhradne slúžiť pre platby za delegované osoby. ČÍSLO PODÚČTU - Účtu ZVEREJNIŤ NA WEB STRÁNKE ObFZ TN.

Termín: do 5.1.2012

Zodpovedný: predseda ObFZ

Uznesenia boli schválené jednomyseľne.

V Trenčíne12.12.2011

Zapísal: Ján Žitňan

Overil: Jozef Pecho


Späť