Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 13 zo dňa 13. februára 2012


Uznesenia z Výkonného výboru ObFZ Trenčín, konaného dňa 16.1.2012 v Trenčíne:

U 55. VV ukladá predsedom jednotlivých odborných komisií ObFZ Trenčín vypracovať Štatút svojej komisie a predložiť ho ku schváleniu podľa Stanov čl. 32 odst. 6 a podľa čl. 28.

Zodpovedný: predseda ObFZ

Termín : do 10.3.2012 

U 56. VV berie na vedomie odstúpenie p. Grofika z funkcie predsedu TMK a zaroveň  zvolilo p Stanislava Malečku za predsedu TMK ObFZ Trenčín a predkla Rade na potvrdenie

U 57. VV  ukladá p. Liptákovi prerokovať termín školenia R a D ObFZ Trenčín s predsedom KR na 2.3.2012. Prerokované - ostáva pôvodne navrhnutý termín Kr - tak ako je na webe ObFZ t.j. 4.3.2012 o 13.00 hodine 

Uznesenia boli schválené jednomyseľne.

V Trenčíne 13.2.2012

Zapísal: Ján Žitňan

Overil: Jozef Pecho


Späť