Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 10 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 14 zo dňa 16. marca 2012


Uznesenia z Výkonného výboru ObFZ Trenčín, konaného dňa 12.3.2012 v Trenčíne:

U 58. VV ukladá podpredsedvi VV p. Horešovi zrušiť účet pre delegované osoby 2313434255/0200 vo VUB Myjava najneskôr do 31.2.2012

Zodpovedný: p. Horeš

Termín : do 31.3.2012 

U 59. VV ukladá podpredsedvi VV p. Horešovi dodať na Sekretariát ObFZ trenčín podklady vyplatených súm pre delegované osoby.

                                                                                                                                                                                            Zodpovedný: p. Horeš

Termín : do 31.3.2012 

U 60. VV  schvaluje KMaŠF dotáciu na mládežnícke turnaje starších žiakov vo Svinnej 200€ a dorastu v Trenčianskom Jastrabí 200€. Pridelené prostriedky použiť na: ceny, prenájom ihriska a občerstvenie.  

U 61. VV  schvaluje návrh KMaŠF do ich komisie p. Andreja Škodáčka z Krajného

Uznesenia boli schválené jednomyseľne.

V Trenčíne 12.3.2012

Zapísal: Ján Žitňan

Overil: Jozef Pecho


Späť