Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 10 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 2 zo dňa 14. februára 2011


UZNESENIA Z VÝKONNÉHO VÝBORU KONANÉHO 11.2.2011 V TRENČÍNE.

U 5. VV ukladá p. Horešovi vypracovať Dohodou o pracovnej činnosti pre rozhodcov a delegátov v zmysle par. 228 a ZP. Termín : do 25.2.2011.

U 6. VV schválil funkciu delegáta zväzu mimo výkon funkcie dňom 11.2.2011 po splnení kvalifikačných podmienok.

U 7. VV poveruje podpredsedu VV pre šport Jána Liptáka vykonávať delegovanie super kontroly a úradného dohľadu dňom 11.2.2011.

U 8. VV schvaľuje predsedovi zväzu p. Pechovi limit pre povolenie nákupu materiálu do výšky 100 EUR. Vyššia suma pre potreby ObFZ  podlieha schváleniu výkonného výboru. Platné od 11.2.2011.

Trenčín: 14.2.2011                

zapísal: Ján Žitňan                 

overil: Jozef Pecho


Späť