Dnes oslavuje meniny Lívia zajtra Eleonóra       Utorok, 20. február 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 2 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 7 zo dňa 15. augusta 2011


Uznesenia z Výkonného výboru ObFZ Trenčín konaného 8.augusta 2011 v Trenčíne

U34   VV schvaluje 14 rozhodcov pre vedenie MFZ MO muži – 2011-12

U35   VV schvaluje zaradiť do nominačnej listiny R 2011-12 rozhodcov: Igaz Jozef, Hulínek Tomáš, Fuliert Robert

U36  VV schvaluje Plán činnosti VV a RADY na II. polrok 2011

U37  VV súhlasí, aby pán Bašnár Marian bol zaradený do ObFZ Senica

V Trenčíne  8.8.2011

Zapísal:  Ján Žitňan

Overil:  Jozef Pecho


Späť