Dnes oslavuje meniny Vojtech zajtra Juraj       Pondelok, 23. apríl 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 5 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Výkonný výbor - program


správa č.: 4929. marca 2018

Program VV Marec 2018. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2018. 4. Inform&...


správa č.: 4828. februára 2018

Program zasadnutia VV Február 2018. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia Predsedu ŠTK o stave pripravenosti súťaží na začiatok jarnej ...


správa č.: 4712. februára 2018

Program zasadnutia VV ObFZ Trenčín, dňa 5.2.2018. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení . - Sekretár 3. Vyhodnotenie Volebnej konferencie ObFZ Trenčín...


správa č.: 4629. novembra 2017

Program zasadnutia VV November 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2017. 4. Prerokovanie a schválenie rozpoč...


správa č.: 4531. októbra 2017

Október 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.10.2017. 4. Inform&aac...


správa č.: 4428. septembra 2017

September 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.9.2017. 4. Informáci...


správa č.: 4304. septembra 2017

Program zasadnutia VV August 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Vyhodnotenie Konferencie. - Otázka jedného z delegátov ( p. Hazucha - Koša...


správa č.: 4212. júla 2017

Program zasadnutia VV Júl 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie podnetu FK Horná Súča a schválenie zaradenia mužstiev do súťaž&i...


správa č.: 4130. júna 2017

Program zasadnutia VV Jún 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie činnosti p. Masára vo VV ZsFZ. 4. Prerokovanie návrhu RS 2017/2018. ...


správa č.: 4030. mája 2017

Program VV Máj 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV. 4. Prerokovanie a schválenie...


správa č.: 3927. apríla 2017

Návrh programu zasadnutia VV Apríl 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie podmienok zaregistrovania rozhodcov s klubovou príslušnosťou. ...


správa č.: 3828. marca 2017

Program VV Marec 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie návrhu Predsedu ObFZ a Predsedu ŠTK o úprave RS 2016/2017. 4. Návrh Predsed...


správa č.: 3710. marca 2017

Program zasadnutia VV Február 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Informácia Predsedu ŠTK o stave pripravenosti súťaží na začiatok jarnej ...


správa č.: 3624. januára 2017

Január 2017. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie správ Predsedov komisií o činnosti za Jeseň 2016. 4. Informácia o platbách kl...


správa č.: 3419. decembra 2016

Program zasadnutia VV November - December 2016. 1. Otvorenie a schválenie programu. 2. Kontrola uznesení. 3. Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k Ekonomickej smernice ObFZ TN. 4. Inform&aac...