Live center
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 11:00   o 15h17m15s
21.10.2018 13:30   o 17h47m15s
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
21.10.2018 13:30   o 17h47m15s
Súťaže
VI. liga Double Star Bet - ObFZ TN (Muži)
VI. liga Double Star Bet - ObFZ TN, 12. kolo
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
  OFK Čachtice
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
VII. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN (Muži)
VII. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN, 12. kolo
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
VII. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN (Muži)
VII. liga Double Star Bet - SEVER - ObFZ TN, 12. kolo
20.10.2018 14:00
6 : 2
20.10.2018 14:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
VIII. liga Double Star Bet - NM - ObFZ TN (Muži)
VIII. liga Double Star Bet - NM - ObFZ TN, 12. kolo
20.10.2018 14:00
: 0
20.10.2018 14:00    Prebieha
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00

21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
21.10.2018 14:00   o 18h17m15s
VI. liga - D - U19 - ObFZ TNU19 (Muži)
VI. liga - D - U19 - ObFZ TN, 8. kolo
20.10.2018 11:00    Ukončený
20.10.2018 14:00
: 0
20.10.2018 14:00    Prebieha
20.10.2018 14:00
: 4
20.10.2018 14:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
15h17m15s
21.10.2018 11:00
21.10.2018 11:00   o 15h17m15s
Do zápasu ostáva
15h47m15s
21.10.2018 11:30
IV. liga - SŽ - U15 - ObFZ TNU15 (Muži)
IV. liga - SŽ - U15 - ObFZ TN, 8. kolo
Do zápasu ostáva
13h47m15s
21.10.2018 09:30
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
V. liga - SŽ - U15 - SEVER - ObFZ TNU15 (Muži)
V. liga - SŽ - U15 - SEVER - ObFZ TN, 8. kolo
19.09.2018 16:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30

21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
V. liga - SŽ - U15 - JUH - ObFZ TNU15 (Muži)
V. liga - SŽ - U15 - JUH - ObFZ TN, 8. kolo
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30

21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
21.10.2018 10:30   o 14h47m15s
Do zápasu ostáva
17h47m15s
21.10.2018 13:30
21.10.2018 13:30   o 17h47m15s
Do zápasu ostáva
18h17m15s
21.10.2018 14:00
IV. liga - MŽ - U13 - ObFZ TNU13 (Muži)
IV. liga - Juh - MŽ - U13 - ObFZ TN, 9. kolo
20.10.2018 10:30
: 2
20.10.2018 10:30    Ukončený
20.10.2018 10:30
: 0
20.10.2018 10:30    Prebieha
Do zápasu ostáva
14h47m15s
21.10.2018 10:30
IV. liga - MŽ - U13 - ObFZ TNU13 (Muži)
IV. liga - Sever - MŽ - U13 - ObFZ TN, 9. kolo
16.10.2018 16:00
: 19
16.10.2018 16:00    Ukončený
20.10.2018 10:30
: 3
20.10.2018 10:30    Ukončený

20.10.2018 10:30
: 0
20.10.2018 10:30    
0
20.10.2018 14:00
: 3
20.10.2018 14:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "F" U11 - ObFZ TN, 18. kolo
06.10.2018 09:00
: 3
06.10.2018 09:00    Ukončený
06.10.2018 09:00
: 2
06.10.2018 09:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "E" U11 - ObFZ TN, 18. kolo
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "D" U11 - ObFZ TN, 17. kolo
06.10.2018 13:00
5 : 2
06.10.2018 13:00    Ukončený
06.10.2018 13:00
6 : 2
06.10.2018 13:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "C" U11 - ObFZ TN, 17. kolo
06.10.2018 09:00
6 : 2
06.10.2018 09:00    Ukončený
06.10.2018 09:00
4 : 0
06.10.2018 09:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "B" U11 - ObFZ TN, 30. kolo
06.10.2018 09:00    Ukončený
06.10.2018 09:00    Ukončený
06.10.2018 09:00    Ukončený
Prípravka - U11 - ObFZ TNU11 (Muži)
Prípravka - Skupina "A" U11 - ObFZ TN, 11. kolo
Prípravka - U09 - ObFZ TNU09 (Muži)
Prípravka - U09 - ObFZ TN, 11. kolo
Správy
Partneri