Komisia rozhodcov
Členovia
Martin Čaja
Jaroslav Jambor
Peter Mazúch
Tajomníci