Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0003
Vetácia R
KR berie na vedomie Váš podnet. S pozdravom KR
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0003
Klub: ŠK Bezovec Stará Lehota
Dátum zaevidovania: 31.07.2018 15:34
Dátum vyriešenia: 31.07.2018 15:34
Stav: Vyriešené