Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0015
Vetácia R
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0015
Klub: FK Turani
Dátum zaevidovania: 19.10.2018 19:25
Dátum vyriešenia: 19.10.2018 19:25
Stav: Vyriešené