Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0016
Pochvala R
KR berie na vedomie pochvalu R. Ďakujeme s pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0016
Klub: TJ Družstevník Považany
Dátum zaevidovania: 28.10.2018 19:13
Dátum vyriešenia: 28.10.2018 19:14
Stav: Vyriešené