Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0022
Video Opatová
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0022
Klub: TJ Družstevník Opatová nad Váhom
Dátum zaevidovania: 27.03.2019 08:59
Dátum vyriešenia: 27.03.2019 08:59
Stav: Vyriešené