Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0024
Video Opatová
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0024
Klub: TJ Družstevník Opatová nad Váhom
Dátum zaevidovania: 09.04.2019 17:23
Dátum vyriešenia: 09.04.2019 17:23
Stav: Vyriešené