Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0026
Video Opatová
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0026
Klub: TJ Družstevník Opatová nad Váhom
Dátum zaevidovania: 01.05.2019 10:14
Dátum vyriešenia: 01.05.2019 10:14
Stav: Vyriešené