Komisia rozhodcov
TN-KR-2018/2019-0027
Poplatky za DO
Poplatky za delegované osoby spoločnej súťaže SE-MY
Rozhodnutie: TN-KR-2018/2019-0027
Dátum zaevidovania: 01.05.2019 10:20
Dátum vyriešenia: 01.05.2019 10:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1 x MFS 27 EUR 01.05.2019 10:21
1 x MFS 27 EUR 01.05.2019 10:22
1 x MFS 27 EUR 01.05.2019 10:22