Komisia rozhodcov
TN-KR-2019/2020-0001
Vetácia R
KR berie na vedomie Vaše podanie. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2019/2020-0001
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 15.07.2019 21:40
Dátum vyriešenia: 15.07.2019 21:40
Stav: Vyriešené