Komisia rozhodcov
TN-KR-2019/2020-0007
Odpoveď na sťažnosť
KR sa Vašou sťažnosťou nebude ďalej zaoberať. KR po vyjadrení všetkých zainteresovaných strán a vlastnom šetrení prišla k záveru, že predmetná sťažnosť je neopodstatnená. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TN-KR-2019/2020-0007
Klub: TJ Slovan Rovnosť Krajné
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 19:47
Dátum vyriešenia: 14.11.2019 19:49
Stav: Vyriešené