Športovo-technická komisia
TN-STK-2018/2019-0478
Oznam
ŠTK berie podanie na vedomie. Pre vyplatenie cestovného je potrebné vyplniť tlačivo "Zúčtovanie" a zaslať ho na sekretariát ObFZ.
Rozhodnutie: TN-STK-2018/2019-0478
Dátum zaevidovania: 15.05.2019 21:07
Dátum vyriešenia: 15.05.2019 21:07
Stav: Vyriešené