Športovo-technická komisia
TN-STK-2018/2019-0481
Kontumácia
19. kolo, TFK 1939 Záblatie – TJ JRD Vlára Kľúčové, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1a MFS v zmysle SP čl. 11/3 obojstranne kontumuje 0:3. ŠTK odstupuje TFK 1939 Záblatie a TJ JRD Vlára Kľúčové pre porušenie SP a RS na DK s návrhom pokuty 40€ v zmysle RS Príloha B/i.
Rozhodnutie: TN-STK-2018/2019-0481
Dátum zaevidovania: 15.05.2019 22:00
Dátum vyriešenia: 15.05.2019 22:00
Stav: Vyriešené