Športovo-technická komisia
TN-STK-2018/2019-0530
Kontumácia
20. kolo, TJ Družstevník Jablonka – OFK Vrbovce, ŠTK pre porušenie SP čl. 82/1b MFS v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OFK Vrbovce. ŠTK pre porušenie SP a RS odstupuje TJ Družstevník Jablonka na DK s návrhom pokuty 150€ v zmysle RS Príloha B/m.
Rozhodnutie: TN-STK-2018/2019-0530
Dátum zaevidovania: 11.06.2019 10:04
Dátum vyriešenia: 11.06.2019 10:05
Stav: Vyriešené