Športovo-technická komisia
TN-STK-2019/2020-0203
Zmena HP
3. kolo, TJ Družstevník Dubodiel - OŠK Podolie, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS na HP v Trenčianskom Jastrabí. (ID 679580)
Rozhodnutie: TN-STK-2019/2020-0203
Klub: TJ Družstevník Dubodiel
Dátum zaevidovania: 11.09.2019 00:32
Dátum vyriešenia: 11.09.2019 00:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rokovací poplatok 5 EUR 11.09.2019 00:33