Športovo-technická komisia
TN-STK-2019/2020-0349
Turnaj
OŠK Bošáca, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 02.05.2020 od 09:00 hodiny.
Rozhodnutie: TN-STK-2019/2020-0349
Klub: OŠK Bošáca
Dátum zaevidovania: 26.02.2020 22:40
Dátum vyriešenia: 26.02.2020 22:40
Stav: Vyriešené