Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Dreveňák
Peter Maraz
Roman Šišovský
Anton Jakúbek
Miroslav Tarabus
Tajomníci