Disciplinárna komisia
TN-DK-2018/2019-0001
Vyriešenie odstupného v zmysle RaPP
DK po prešetrení podania FK Askoll Potvorice zo dňa 4.7.2018 berie na vedomie vzájomnú dohodu klubov FK Askoll Potvorice a TJ Družstevník Brunovce k prestupu hráča Tomáša Mladého(1201296) a vyplateniu odstupného v zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ, čl.37. Odstupné vyplatí TJ Družstevník Brunovce klubu FK Askoll Potvorice do 31.7.2018. Dušan Málik predseda DK ObFZ Trenčín
Rozhodnutie: TN-DK-2018/2019-0001
Klub: FK Askoll Potvorice
Dátum zaevidovania: 10.07.2018 16:31
Dátum vyriešenia: 10.07.2018 16:32
Stav: Vyriešené