Disciplinárna komisia
TN-DK-2018/2019-0139
náležitosti odvolania
Vzhľadom k tomu, že vaše podanie nespĺňa náležitosti odvolania v zmysle DP čl. 83/1, písmeno a až f vás vyzývam k odstráneniu uvedeného nedostatku v termíne do 14.11.2018. predseda DK ObFZ Trenčín
Rozhodnutie: TN-DK-2018/2019-0139
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 09:48
Stav: Nové