Disciplinárna komisia
TN-DK-2018/2019-0311
U316
TJ Družst.Mníchová Lehota-7 liga sever-DK berie na vedomie Odvolanie klubu voči U279 DK svoje rozhodnutie potvrdzuje v plnom rozsahu a zároveň Odvolanie odstupuje na doriešenie OK Obfz Trenčín /84/4,8/
Rozhodnutie: TN-DK-2018/2019-0311
Klub: TJ Družstevník Mníchova Lehota
Dátum zaevidovania: 09.06.2019 16:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.06.2019 16:32