Disciplinárna komisia
TN-DK-2019/2020-0052
U47
Karol Kantek (1156972) /T/ FK 1925 Pobedim 7 liga juh pozastavenie výkonu športovej činnosti a výkonu funkcií /T,VM,L/ a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 5 týždňov N /48/1c,2b 19/1/ od 5.9.2019
Rozhodnutie: TN-DK-2019/2020-0052
Klub: FK 1925 Pobedim
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 16:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.09.2019 16:41