Disciplinárna komisia
TN-DK-2019/2020-0162
U157
Jozef Mišák (1301236) Štart Svinná /U- 124/ žiadosť o zmenu DO
Rozhodnutie: TN-DK-2019/2020-0162
Klub: Telovýchovná jednota Štart Svinná
Dátum zaevidovania: 07.11.2019 16:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.11.2019 16:27