Disciplinárna komisia
TN-DK-2019/2020-0169
U164
TJ Družstevník Dubodiel -Vladimír Malec /1041093/ RP 10€, pokuta 30€ zákaz výkonu funkcie /HU/ 3 s.s.n N /48/1a,2a 16/1/ od 14.11.2019
Rozhodnutie: TN-DK-2019/2020-0169
Klub: TJ Družstevník Dubodiel
Dátum zaevidovania: 30.11.2019 19:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 30.11.2019 19:18
POKUTY