Športovo technická komisia

Meno a priezvisko Funkcia Správca súťaže Mobil
Denis Poruban predseda ŠTK 0902 371 384
Ján Truhlík podpredseda ŠTK 6. liga, 8. liga MY & SE dospelí, 6. liga U19 0905 960 061
Alex Gavenda člen ŠTK tajomník 0908 646 507
Štefan Šmatlák člen ŠTK 4. liga U15, 4. liga U13 0903 849 694
Marek Baňár člen ŠTK 7. liga Sever, 5. liga U15 Sever 0944 910 475
Martin Markech člen ŠTK 7. liga Juh, 8. liga NM, 5. liga U15 Juh 0905 399 302
Dominik Kováčik člen ŠTK Prípravky U11 & U09 0911 875 956