Športovo technická komisia

Meno a priezvisko

Funkcia

Správca súťaže

Mail

Mobil

Denis Poruban

predseda ŠTK


denisporuban@ppstav.sk 0902371384
Ján Truhlík podpredseda ŠTK

6. liga, 8. liga MY & SE dospelí, 6. liga U19

jantruhlik@centrum.sk 0905960061
Štefan Šmatlák člen ŠTK 4. liga U15, 4. liga U13

turist14@mail.t-com.sk

0903 849 694
Marek Baňár člen ŠTK 7. liga Sever, 5. liga U15 Sever marekbanarmb@gmail.com 0944910475

Tadeáš Vaňo

člen ŠTK

7. liga Juh, 8. liga NM, 5. liga U15 Juh

 tadeas.vano@gmail.com 

 0908655646