Meno a priezvisko Funkcia Mobil

Jaroslav Hromník

poverený zastupujúci predseda DK

0903 223 959
Miroslav Tarabus tajomník ISSF 0907 701 651
Anton Jakúbek člen DK
Ján Drevenák

člen DK

Roman Šišovský

člen DK

Peter Maráz

člen DK