Komisia rozhodcov a delegátov stretnutí

Meno a priezvisko Funkcia
Tomáš Hulínek predseda KR
Jaroslav Jambor člen KR
Peter Maráz člen KR
Martin Čaja tajomník ISSF