Komisia rozhodcov a delegátov stretnutí

Meno a priezvisko Funkcia
Tomáš Hulínek predseda KR
Jaroslav Jambor

člen KR

Peter Maráz

člen KR

Martin Markech

člen KR

Martin Čaja tajomník ISSF