[doc]Rozpis súťaže ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019/2020

Chýbajúce texty v tlačenej verzii RS

čl. 5/d - Ak domáci FK požiada najneskôr 10 dní vopredo zmenu UHČ (nie hracieho dňa) v deň kedy je stretnutie vyžrebované, ŠTK môže túto zmenu schváliť aj bez súhlasu súpera. Súper je v takomto prípade povinný sa dostaviť na stretnutie v zmenenom čase.